Мариа Марков

 

Менаџер масовних медија. У свом досадашњем раду учествовала је у бројним пројектима и активностима везаним за побољшање квалитета живота старијих особа и другихдруштвено угрожених категорија, имплементацији социјлане инклузије, као и развоју услуга социјалне заштите под окриљем локалне самоуправе.

На месту управника РЈ „Дневни центри и клубови“ се налази од 2012. године. Унела је бројне иновације у раду радне јединице и дала велики допринос у нормирању професионалне праксе у области дневних услуга у заједници. Са сарадницима активно ради на конципирању свеобухватног система подршке у заједници намењеног свакој особи која је доспела у треће животно доба.

Континуираним залагањем и креативношћу доприноси развоју иновативних форми и садржаја који су унапредили праксу и изазвали значајну медијску и друштвену пажњу. Неки од њих су: хуманитарни концерт београдских сениора за децу из прихватилишта „Стари за младе“, први Фестивал међугенерацијске сарадње „Океј“ и први регионални Сајам за треће доба.