Установа Геронтолошки центар је од 2006. године члан Европске асоцијације директора пружаоца услуга дугорочне неге за старије. (EDE).

Рад у оквиру организације ЕДЕ доприноси унапређењу квалитета услуга дуготрајне неге, као и размену знања информација и праксе у овој области. Директорка Геронтолошког центра Београд је члан главног одбора ЕДЕ а представници Установе учествују на међународним скуповима, конгресима, семинарима и састанцима из области социјалне заштите, поклањајући посебну пажњу старијој популацији.

Као резлутат добре сарадње Геронтолошког центра са Европским пружаоцима дуготрајне неге, у Београду је 2013 године, одржан састанак главног одбора. У току боравка представници Европске асоцијације директора били су у прилици да се ближе упознају са услугама које пружа Установа Геронтолошки центар Београд.

EСН – Европска социјална мрежа је међународно удружење пружаоца услуга социјалне заштите која броји преко 90 чланова из 30 земаља.

ЕСН спаја људе који дизајнирају, управљају и пружају социјалне услуге у државним установама широм Европе. Установи Геронтолошки центар чланство у ЕСН организацији омогућава размену знања, искуства, способности и квалификација.

Захваљујући посвећености чланица и активној међусобној сарадњи, ова мрежа је  у сталном развоју.