Милица Аврамовић

 

Запослена је у Дому Карабурма од 2012 године. Завршила је “Рационално емотивно бихејвиоралну псих терапију” при Институту Алберт Елис у Београду као и Систематску породичну терапију на Институту за ментално здравље.

Учествовала је у едукативном семинару за здравствене раднике и сараднике у заједници
„Значај психотерапијског третмана и социотерапијских активности у лечењу особа са психијатријским поремећајима“  као и на семинару чија је тема била “Рационалнo емоционално бихевиорална терапија у раду са децом и адолесцентима.“

Предавач је програма “Примена антидискриминационе праксе у раду са старијим особама“