Списак програма обуке, који су акредитовани од стране Републичког завода за социјалну заштиту:

 

 1. „Едукација за обављање послова неговатељица у установама за смештај одраслих и старијих лица“

 

Аутор програма је Установа Геронтолошки центар Београд, која је основана као установа социјалне заштите за збрињавање одраслих и старих лица. Предавачи су стручни радници Геронтолошког центра.

Квалитет рада и услуга које Установа пружа је потврђен Лиценцом број 0001 Услуга домског смештаја и Лиценцом бр.0002 Услуга помоћи у кући Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

 

Програм обухвата обраду следећих тема:

 

 1. Организација рада Установе која пружа негу
 2. Основна права и обавезе из радног односа
 3. Основни принципи и елементи успешне комуникације
 4. Психолошки аспекти старења
 5. Стрес и синдром изгарања
 6. Здравствени проблеми старијих особа
 7. Психопатологија позног животног доба
 8. Основи неге корисника
 9. Нега умирућег – терминална нега
 10. Профилакса епидемијских инфекција
 11. Практични део обуке

 

Специфични циљеви програма:

 

 • Јачање професионалних капацитета неговатељица у домовима за старе
 • Стандардизација нивоа услуга у домовима за старе.

Оптималан број полазника у групи је до 15, док је трајање програма обуке 48 сати (6 дана).

Цена едукације по полазнику износи 20.000 динара са PDV-ом.У цену је укључено: штампани материјал за полазнике, техничка опрема, кетеринг и освежење.Едукација се може организовати у просторијама извођача или наручиоца

 

Контакт особа:  За детаљније информације и договор, можете се обратити координатору Програма, Ивани Трмчић, на телефоне: 011/2695-525, 062/806-54-481, или путем мејла: trmcici@ugcb.rs

 

 

 1. „Примена антидискриминационе праксе у раду са старијим особама“

 

Аутор програма је Установа Геронтолошки центар Београд, која је основана као установа социјалне заштите за збрињавање одраслих и старих лица. Предавачи су стручни радници Геронтолошког центра.

Квалитет рада и услуга које Установа пружа је потврђен Лиценцом број 0001 Услуга домског смештаја и Лиценцом бр.0002 Услуга помоћи у кући Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

 

Програм обухвата обраду следећих тема:

 

 1. Правни оквир и стратешки оквир антидискриминационе праксе
 2. Дискриминација над старијима
 3. Антидискриминациона пракса у раду са старијим особама
 4. Успешна комуникација као мера превенције дискриминације у раду са старијима
 5. Фактори ризика за дискриминацију особа оболелих од деменције
 6. Поремећаји понашања особа оболелих од деменција
 7. Специфичности поремећаја комуникације са особама оболелим од деменције

 

Специфични циљеви програма:

 

 • Проширивање знања и вештина професионалаца у раду са старијима које ће омогућити боље разумевање саме појаве (дискриминација старијих на свим нивоима) и њених последица, како би се унапредила анти-дискриминациона пракса и поштовање родне равноправности.
 • Развој и унапређење компетенција стручњака да у оквиру индивидуалног  приступа у раду са старијима оснажују њихове потенцијале и промовишу  активну и креативну старост.

Оптималан број полазника у групи је 20 до 25 кандидата, док је трајање програма обуке 16 сати (2 дана).

Цена едукације по полазнику износи 7.500 динара са PDV-ом.
У цену је укључено: штампани материјал за полазнике, техничка опрема, кетеринг и освежење.Едукација се може организовати у просторијама извођача или наручиоца.

 

Контакт особа: За детаљније информације и договор, можете се обратити координатору Програма, Ивани Трмчић, на телефоне: 011/2695-525, 062/806-54-481, или путем мејла: trmcici@ugcb.rs

 

 

 1. Програм обуке за геронтодомаћице

 

Аутор програма је Установа Геронтолошки центар Београд, која је основана као установа социјалне заштите за збрињавање одраслих и старих лица. Предавачи су стручни радници Геронтолошког центра.

Квалитет рада и услуга које Установа пружа је потврђен Лиценцом број 0001 Услуга домског смештаја и Лиценцом бр.0002 Услуга помоћи у кући Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

 

Програм обухвата обраду следећих тема:

 

 1. Организација и начин пружања услуге помоћи у кући
 2. Старење и личност
 3. Комуникација са старијим лицима
 4. Исхрана старијих лица
 5. Утврђивање основних карактеристика корисника услуге помоћи у кући
 6. Реализација услуге помоћи у кући
 7. Практични део обуке (демонстрација практичних знања и вештина).

 

Специфични циљеви програма:

 

 • Упознавање и едукација будућих запослених са основним карактеристикама старења, психосоцијалним проблемима и потребама старијих људи, као и са детаљним описом посла геронтодомаћице
 • Повећање професионалне и етичке сензибилности  за специфичности и потребе старијих лица
 • Пружање подршке за живот старијих у природном окружењу, превенирање раног и нецелисходног смештаја старијих у установе социјалне заштите.
 • Оснаживање самопоуздања и сигурности будућих геронтодомаћица како би у различитим ситуацијама на терену реаговале стручно, благовремено и рационално.

Оптималан број полазника у групи је 15 до 20 кандидата, док је трајање програма обуке 32 сата (4 дана).

Цена едукације по полазнику износи 20.000 динара са PDV-ом.
У цену је укључено: штампани материјал за полазнике, техничка опрема, кетеринг и освежење.Едукација се може организовати у просторијама извођача или наручиоца.

Контакт особа:  За детаљније информације и договор, можете се обратити координатору Програма, Вањи Дебељевић, на телефоне: 011/2698-089, 062/8065-412, или путем мејла: debeljevicv@ugcb.rs

 4. Програм обуке професионалних неговатеља у социјалној заштити из области деменција

 

Аутор програма је Установа Геронтолошки центар Београд, која је основана као установа социјалне заштите за збрињавање одраслих и старих лица. Предавачи су стручни радници Геронтолошког центра.

 

Квалитет рада и услуга које Установа пружа је потврђен Лиценцом број 0001 Услуга домског смештаја и Лиценцом бр.0002 Услуга помоћи у кући Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

 

Програм обухвата обраду следећих тема:

 

 1. Деменције
 2. Алцхајмерова болест
 3. Поремећаји понашања особа са деменцијом
 4. Поремећаји комуникације особа оболелих од деменције
 5. Поремећаји исхране особа оболелих од АБ
 6. Процена бола код особа оболелих од деменције
 7. Стоматолошко збрињавање особа са деменцијом
 8. Фактори ризика за дискриминацију особа са деменцијом
 9. Превенција падова дементних особа
 10. Комуникација са породицама дементних корисника
 11. Синдром изгарања
 12. Нега дементне особе
 13. Практични рад на одељењу за дементне кориснике

 

Специфични циљеви програма:

 

 • Проширивање знања и вештина професионалаца у раду са дементним корисницима које ће омогућити боље разумевање саме болести и њених последица, како би се унапредило збрињавање ових особа.
 • Развој и унапређење компетенција стручњака да у оквиру индивидуалног  приступа у раду са дементним корисницима искористе њихове преостале капацитете и успоре њихово умањење

Оптималан број полазника у групи је од 15 до 20 кандидата, док је трајање програма обуке 40 сати, теоријски део са радионицама 24 сата и практични део 16 сати, подељено на пет дана.

Цена едукације по полазнику износи 25.000 динара са PDV-ом.
У цену је укључено: штампани материјал за полазнике, техничка опрема, кетеринг и освежење.Едукација се може организовати у просторијама извођача или наручиоца.

Контакт особа: : За детаљније информације и договор, можете се обратити Мр сц мед.
Славици Голубовић, психијатар,: 062/80-65-484 или путем мејла: golubovics@ugcb.rs

 

 5.„Програм обуке стручних радника и сарадника у социјалној заштити из области деменција“

 

Аутор програма је Установа Геронтолошки центар Београд, која је основана као установа социјалне заштите за збрињавање одраслих и старих лица. Предавачи су стручни радници Геронтолошког центра.

 

Квалитет рада и услуга које Установа пружа је потврђен Лиценцом број 0001 Услуга домског смештаја и Лиценцом бр.0002 Услуга помоћи у кући Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

 

Програм обухвата обраду следећих тема:

 

 1. Деменције
 2. Алцхајмерова болест
 3. Поремећаји понашања особа са деменцијом
 4. Поремећаји комуникације особа оболелих од деменције
 5. Поремећаји исхране особа оболелих од АБ
 6. Процена бола код особа оболелих од деменције
 7. Стоматолошко збрињавање особа са деменцијом
 8. Фактори ризика за дискриминацију особа са деменцијом
 9. Скрининг тестови за откривање деменције
 10. Комуникација са породицама дементних корисника
 11. Синдром изгарања

 

Специфични циљеви програма:

 

 • Проширивање знања и вештина професионалаца у раду са дементним корисницима које ће омогућити боље разумевање саме болести и њених последица, како би се унапредило збрињавање ових особа.
 • Развој и унапређење компетенција стручњака да у оквиру индивидуалног приступа у раду са дементним корисницима искористе њихове преостале капацитете и успоре њихово умањење.

Оптималан број полазника у групи је 20 кандидата, док је трајање програма обуке 16 сати (2 дана).

 

Цена едукације по полазнику износи 8.900 динара са PDV-ом.
У цену је укључено: штампани материјал за полазнике, техничка опрема, кетеринг и освежење.Едукација се може организовати у просторијама извођача или наручиоца.

Контакт особе: За детаљније информације и договор, можете се обратити Мр сц мед. Славици Голубовић, психијатар,: 062/80-65-484 или путем мејла: golubovics@ugcb.rs