[wpanchor id=“1″]

Биљана Вујић
Руководилац засебног објекта домског смештаја

Биљана Вујић социјални радник, дипломирала је на Факултету политичких наука.

У Установи Геронотлошки центар започела је каријеру 2012 године на позицији социјалног радника након чега је преузела дужност управника Дома Карабурма.

Позитивним приступом и добром комуникацијом са корисницима а уз подршку сарадника настоји да својим трудом и радом побољша квалитет услуга у оквиру Дома Карабурма.

Свакоднвно ради на унапређењу радне терапије која представља важан сегмент подршке и очувања капацитета корнисника.

[wpanchor id=“2″]

Вања Телески, мастер социјалног рада, своје професионално искуство стицала у области здравстве заштите где је радила као специјалиста социотерапије и социјалне рехабилитације.

Значајне резултате постигла је као систематски породични психотерапеут особа са хроничним неуролошким обољењима као и чланова њихових породица. У свом раду посебно је оријентисана на  психосоцијалну подршку породицама оболелих од деменције.

Каријеру у Установи Геронтолошки центар започела је 2013 године на позицији управника Дома Стационар где је унапредила претходно стечено знање у делу  пружања услуга смештаја нарочито особа оболелих од деменције и развијању сервиса подршке за породице корисника.