Славица Голубовић
специјалиста психијатрије

Славица Голубовић

 

Завршила је магистарске студије из области неуропсихологије, одбранила  магистарску тезу под називом „Фактори ризика за појаву Алцхајмерове болести“ 2002.године. Савладала је  неуропсихолошку дијагностику  когнитивно-мнестичких поремећаја који су последица болести и повреда мозга.

Завршила је двогодишњи програм обуке за православног терапеута. На студијама је аналитичке психотерапије.

Аутор је и предавач више програма обуке у  области социјалне заштите, акредитованих од стране Републичког завода за социјалну заштиту, као и програма обуке из области деменција акредитованих од стране Здравственог савета Србије. Експерт је за проблематику деменција, као и за поремећаје понашања геријатријских пацијената. Консултант је у све   четири РЈ Установе.