Сузана Мишић

 

Специјалиста опште стоматологије, каријеру у Установи започела је 2010. године на пословима референта за комуникације а затим управника Дома за смештај и збрињавање зависне категорије корисника, где је била одговорна за организацију рада службе социјалног рада и општих послова, службе здравствене заштите корисника, као и службе хигијене и техничког одржавања.
Непрекидно унапређујући пословност, односом пуним поштовања, неговањем заједничких циљева, стекла је велико искуство у социјалној заштити. Добрим организационим способностима, систематичношћу, поузданошћу и озбиљношћу, заједно са сарадницима постигла је значајне резутате у развоју квалитета услуга Стационара.

Од 2012. године ради на месту директора Установе Геронтолошки центар Београд, где свакодневно координира и ради на унапређењу квалитета живота корисника услуга и запослених, као и на усавршавању личних компетенција и вештина.