Вања Тaлески

 

мастер социјалног рада, своје професионално искуство стицала у области здравстве заштите где је радила као специјалиста социотерапије и социјалне рехабилитације. Значајне резултате постигла је као систематски породични психотерапеут особа са хроничним неуролошким обољењима као и чланова њихових породица. У свом раду посебно је оријентисана на  психосоцијалну подршку породицама оболелих од деменције.

Каријеру у Установи Геронтолошки центар започела је 2013 године на позицији управника Дома Стационар где је унапредила претходно стечено знање у делу  пружања услуга смештаја нарочито особа оболелих од деменције и развијању сервиса подршке за породице корисника.