Биљана Вујић
Руководилац засебног објекта домског смештаја

Биљана Вујић

 

Дипломирала је на Факултету политичких наука.

У Установи Геронотлошки центар започела је каријеру 2012 године на позицији социјалног радника након чега је преузела дужност управника Дома Карабурма.

Позитивним приступом и добром комуникацијом са корисницима а уз подршку сарадника настоји да својим трудом и радом побољша квалитет услуга у оквиру Дома Карабурма.

Свакоднвно ради на унапређењу радне терапије која представља важан сегмент подршке и очувања капацитета корнисника.