Јелена Стефановић

 

Запослена је у Дому Вождовац од 2011 године. Завршила је  прву годину едукације из Рационално-емотивне и когнитивно-бихејвиоралне терапије, при  институту Алберт Елис у Београду.

Лиценцирани је стручни радник за обављање основних стручних послова у социјалној заштити. Учествовала је на разним семинарима и едукацијама изз области социјалне заштите.

Коаутор је истраживања спроведеног у Установи Геронтолошки центар Београд у оквиру рада „Љубав и секс у трећем добу – мит или стварност“. Предавач је програма „Примена антидискриминационе праксе у раду са старијима“ и програма „Помоћ и нега у кући – Обука за обављање послова геронто – неговатељице“