Иван Јездић
Управник Дома Вождовац

Невенка Никић Симатковић

 

Невенка Никић Симатковић већ скоро читаву деценију успешно организује рад на пружању услуга социјалне заштите старијим особама у Дому Вождовац. Уз осмех и добру енергију коју поседује, окружена сарадницима, са пуно оптимизма решава све проблеме са којима се сусрећу станари Дома, пружајући им психосоцијалну подршку и помоћ у развијању личних интересовања.

Велико искуство које је стекла у социјалној заштити и перманентно изучавање проблема старења и старости омогућили су јој да ради на подизању свести, нивоа информисаности и образовања како би старије особе савладале апатију, усамљеност и равнодушност и пронашле смисао свог живота.

Увођењем нових техника у раду, подстицањем на што већу активност старијих особа, битно је побољшала ниво животног стандарда станара дома. Тако је 2012. године у оквиру Пројекта „За достојанственији живот старих на резиденцијалном смештају“ спроведеног у партнерству AMITY, Аутономни женски центар и Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије, а подржаног од ресорног министарства, Дом Вождовац предложен за пример добре праксе.

Поред успешног рада у оквиру институционалне заштите, специјализирала је на Факултету политичких наука са темом „Ванинституционална заштита и њен значај за квалитет живота старих“.

Кроз истраживање спроведено у Установи о сексуалности старијих особа, са својим колегама показала је одлучност у промовисању вредности животног доба старијих особа и превазилажење бројних предрасуда и табуа.

„Један део себе сам уградила у дом и то ме је обогатило, јер сам научила да ако не поштујемо потребе старијих, нећемо ни своје када се нађемо у њиховим годинама.“