Паулина Фирићаски
Психолог

   

Паулина Фирићаски

 

Запослена је Дому Бежанијска коса, од 2002 године. Има завршен стручни испит на тему „Задаци клиничког психолога у дому за старија лица – теоријски и методолошки аспекти“

Као Психолог Установе свакодневно ради на очувању менталног здравља корисника. Кроз разговор помаже старим лицима да разреше разне недоумице са којима се сусрећу у Трећем животном добу.

Лиценцирани је стручни радник за обављање основних стручних послова у социјалној заштити.

Коаутор је и предавач програма обуке за обављање послова геронтодомаћице и

неговатељице у домовима пензионера, као и програма о примени нтидискриминационе праксе у  раду са старијима, који су акредитовани од стране Републичког завода за социјалну заштиту.
Радила је на истраживању спроведеном у Установи Геронтолошки центар Београд, у оквиру рада “Социјална рехабилитација особа са проблемима депресије у институционалној заштити“