Добројевић Драгана
Руководилац Службе “помоћ у кући“

Вања Дебељевић

 

Високо образовање другог нивоа – специјалистичке студије из области јавног здравља.

Своје професионално искуство стицала у области примарне здравствене заштите, бавећи се здравствено-васпитним радом свих популационих група.

Добрим комуникационим вештинама постигла је значајне резултате, како у индивидуалном тако и у групном раду. Каријеру у Установи Геронтолошки центар започела је 1998. године, показавши добре организационе способности, те је од 2007. године ангажована у оквиру Службе „помоћ у кући“, којом руководи од 2012. године. Унапредивши своја претходно стечена знања, допринела је побољшању квалитета услуге „помоћ у кући“ и добијању прве лиценце међу пружаоцима дневних услуга у заједници.

Са својим сарадницима реализовала је бројна истраживања везана за потребе корисника дневних услуга у заједници, те у складу с тим ради на формирању пакета додатних услуга и могућностима њиховог пласмана на тржишту, a у циљу побољшања квалитета живота старијих суграђана. Координатор је и аутор више Програма обуке.