У оквиру Геронтолошког центра Београд, послује Дом Бежанијска коса који има близу 600 места за кориснике, што га чини највећим у земљи и једним од највећих у Европи. Установа је грађена по најсавременијим грађевинским решењима и у њој је запослен стручан кадар, који својом пажњом и поштовањем према корисницима ствара атмосферу слободног и солидарног заједничког живота.

Састоји се од пет стамбених објеката, подељених у три блока А, Б и Ц који су међусобно повезани пасарелама.

У А објекту се налазе гарсоњере апартманског типа, предвиђене за смештај покретних и ментално очуваних лица. Станарима је на располагању трпезарија, заједничке просторије, дневни боравак, библиотека, сликарски атеље, билијар сала, читаоница, сала за физиотерапију, део радне терапије, простор за литерарна дружења и хорску секцију, капела Св. Петке. У оквиру А објекта организован је и посебан смештај стационарног типа.

Б објекат је стационарног типа и предвиђен је за смештај полузависних и зависних корисника. Организован на принципу собног смештаја где су собе двокреветне и трокреветне, углавном са одговарајућим заједничким купатилима и тоалетима. У оквиру овог објекта организовано је и одељење са појачаном негом и надзором, за смештај дементних покретних корисника.

Ц објекат представља централни део зграде Дома у коме је смештена Управа и Заједничке службе Установе. Ту се налазе и централни магацин, кухиња, ресторан, фризерски салон, биоскоп сала, продавница, пошта, апотека, Дневни центар и клуб за старије Земун.

Налази се у великом уређеном парку са стазама и клупама које су окружене цвећем и зеленилом.
Дом се налази на територији општине Земун, у Улици Марије Бурсаћ бр. 49 а до њега можете доћи аутобyском линијом број 77.

Ивана Трмчић
Управница Дома Бежанијска коса

 • Централа: 011/ 2695-605
 • Технички секретар: 011/ 2671-459, 011/ 2695-605 локал 144
 • Управник РЈ: 011/ 2675-186
 • Fax: 011/ 2671-459
 • E-mail: ivancevicdr@ugcb.rs

.

Категорија смештаја Категорија корисника Цена(динара)
Jеднокреветна гарсоњера(дневна соба са чајном кухињом, спаваћа соба, тоалет са купатилом и тераса) Корисник који највећи број дневних животних активности обавља самостално 48.834,00
Двокреветна гарсоњера(дневна соба са чајном кухињом, спаваћа соба, тоалет са купатилом и тераса) Корисник који највећи број дневних животних активности обавља самостално 43.951,00
Двокреветна соба(тоалет на две собе, купатила на одељењу) Корисник коме је потребна делимична помоћ другог лица  за обављање дневних животних активности 32.939,00
Трокреветна соба(тоалет на две собе, купатила на одељењу) Корисник коме је потребна делимична помоћ другог лица  за обављање дневних животних активности 32.939,00
Двокреветна соба(тоалет на две собе, купатила на одељењу) Корисник коме је потребна потпуна помоћ другог лица у највећем броју дневних животних активности 41.649,00
Трокреветна соба(тоалет на две собе, купатила на одељењу) Корисник коме је потребна потпуна помоћ другог лица у највећем броју дневних животних активности 41.649,00
Једнокреветни  апартман(засебна соба у оквиру апартмана) Корисник коме је потребна потпуна помоћ другог лица у највећем броју дневних животних активности 60.391,00
Двокреветни  апартман(двокреветна соба у оквиру апартмана) Корисник коме је потребна потпуна помоћ другог лица у највећем броју дневних животних активности 54.144,00

Документација:

Смештај лица у домове Геронтолошког центра Београд остварује се преко центра за социјални рад на општини пребивалишта потенцијалног корисника.

Захтев за смештај у дом подноси се надлежном, општинском центру за социјални рад, где заинтересовани добија информацију о потребној документацији, а то је:

 • попуњен Захтев за смештај (два примерка),
 • уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених или венчаних (две фотокопије) или фотокопије извода из матичне књиге умрлих за брачног друга или пресуда о разводу брака (два примерка),
 • фотокопијa личне карте (обе стране) и здравствене књижице (по два примерка),
 • уверење о здравственом стању од лекара опште праксе и налаз неуропсихијатра о оријентисаности особе и способности да изрази своју вољу (оригинал и фотокопија),
 • докази о имовини и приходима који утичу на трошкове смештаја: чек од пензије за претходни месец (три фотокопије) или уверење од ПИО фонда да лице које се смешта није корисник пензије,
 • уверење о имовнском стању – пореско уверење, доказ о власништву над непокретностима, или уговор о доживотном издржавању (ако је склопљен), уговор о поклону или други докази који су од утицаја на трошкове смештаја,
 • фотокопија личне карте и потврда о приходима за последњи квартал за сроднике који учествују у трошковима смештаја и њихова изјава – сагласност да се приходи директно усмере на покривање трошкова смештаја,
 • изјава воље особе која се смешта да жели смештај, а ако је подносилац захтева лице под старатељством, потребно је Решење о старатељству и сагласност старатеља.

Ако је подносилац захтева са територије града Београда, Захтев за смештај у дом подноси општинском одељењу Градског центра за социјални рад у општини у којој има пребивалиште.

Ако заинтересовано лице има пребивалиште ван града Београда, подноси Захтев за смештај у дом надлежном општинском центру за социјални рад у оној општини у којој има пребивалиште.

 

Након обраде предмета, центар за социјални рад доставља Геронтолошком центру упут са потребном документацијом за смештај корисника у дом.

У Геронтолошком центру састаје се Комисија за пријем, премештај и отпуст корисника, која разматра пристигле захтеве за смештај. У зависности од потреба будућег корисника, његовог здравственог стања, слободних капацитета у домовима Установе, али и изражене жеље за смештајем у одговарајући дом,  доноси се Одлука о пријему.

Социјални радник ће позвати будућег корисника, односно његовог сродника или стараоца и обавестити га о донетој одлуци.

Смештај лица у дом реализује се одмах по указивању слободног места.