У оквиру стручног рада важан сегмент подршке и очувања капацитета корисника представљају активности у оквиру радно окупационе терапије.

 

Избор активности корисника у радној терапији условљен је личним могућностима, интересовањима и капацитетима.

Корисницима је на располагању спектар активности организованих кроз индивидуални и групни рад, као и кроз рад секција.

Секције организоване у оквиру радно окупационе терапије су: музичка, литерарна, ликовна, драмска, креативна, кројачка, кулинарска, цвећарска. Током године корисници су се упознали и савладали многобројне технике, као што су цртање, декупаж, осликавање гипса, израда слика од плодова природе и друге.

У оквиру спортско рекреативних активности организовани су излети, шетње, вежбе таи-чи као и бројна такмичења у игрању шаха, домина, пикада итд.

Организоване су и бројне културно забавне активности као: концерти, приредбе, филмске пројекције, позоришне представе, презентације, промоције и прославе рођендана. Корисницима је такође омогућено обележавање верских и других традиционалних празника.

У раду са дементним корисницима радно окупациона терапија базира се пре свега на временској и просторној оријентацији.