Установа Геронтолошки центар у свом склопу поседује и Дом Стационар који је намењен искључиво збрињавању теже покретних и непокретних корисника којима је у потпуности потребна туђа нега и помоћ.

Дом Стационар је 2019. године комплетно реновиран по угледу на европске домове највишег стандарда и има сву потребну опрему која је прилагођена тешко покретним и непокретним лицима. Такође, двориште Дома је у потпуности приступачно и оплемењено како би станарима улепшало сваки тренутак који ту проводе.

Зграда Стационара, поред собног смештаја, има и одговарајућа купатила и тоалете који су заједнички и налазе се на сваком одељењу. На сваком спрату налази се трпезарија, а у приземљу је и дневни боравак.

Стационар се налази у Диљској улици бр. 2 до кога можете доћи аутобусима 16, 23 и 25 (станица код Диљске), као и аутобусима 32, 32е и 35 (станица код „Спорта“).

Биљана Вујић
Руководилац засебног објекта домског смештаја

  • Технички секретар: 011/ 2774-156
  • diljska@ugcb.rs
  • Соц. радник: 011/ 2774-247
  • Руководилац: 011/ 2784-234