Стручни рад у оквиру Установе Геронтолошки центар Београд подразумева мултидисциплинарни приступ и комплексан ангажман, као и континуирану подршку стручних радника и сарадника, корисницима услуга домског смештаја у четири радне јединице, као и корисницима дневних услуга у заједници (Информативни центар за старије, клуб и дневни боравак за одрасла и старија лица и помоћ у кући).

Социјални радник је прва особа  са којом ћете се сусрести  када  донесете одлуку да нас консултујете, поставите питања, пожелите да се дружите у оквиру клуба, дневног боравка, када желите да вас обилази геронтодомаћица или сте одлучили да је смештај у дому прави избор за вас.

Остали стручни радници, стручни сарадници и сарадници (психолог, лекар, правник, нутициониста, дијететичар, медицинска сестра, физиотерапеут, радни терапеут неговатељица, фризер, куварица, сервирка, спремачица…) су део тима који ће бринути о вама, вашим могућностима и потребама.

Да би били успешни у томе, стручни радници, поред тога што континуирано прате живот корисника и благовремено реагују на све промене, евентуалне потешкоће или проблеме, континуирано раде на свом усавршавању и образовању.

 

Завршени програме обуке:

 

 • „Методологија извођења обуке“,
 • „Процена интензитета подршке“,
 • „Развој палијативног збрињавања у Србији“,
 • „Примена антидискриминационе праксе у раду са старима“,
 • ,,Значај психотерапијског третмана и социотерапијских активности у лечењу особа са психијатријским поремећајем“

 

Едукације:

 

 1. Неформални неговатељ
  Аутори: Вања Талески
 2. Социјална рехабилитација особа са проблемима депресије у институционалној заштити“.
  Аутори: Паулина Фирићаски и Душанка Чепић
 3. Љубав и секс у трећем добу – мит или стварност“ 
  Аутори: Невенка Никић Симатковић, Јелена Стефановић, Драгана Стикић и Сања Ђорђевић.
 4. „Сениор центар као савремени модел геронтолошких услуга у заједници“ 
  Аутори: Вања Дебељевић, Мариа Марков, Ивана Радујко и Вера Витезовић
 5. Служба помоћи у кући као део РЈ Дневни центри и клубови-примери добре праксе“
  Аутори: Славка Пријић, Нада Милић, Снежана Герасиновић Иванов, Верица Пауновић, Хајдер Јелена и Ристић Вера.
 6. Тешкоће у комуникацији са корисницима и међу запосленима“ 
  Аутори: Паулина Фирићаски и Олга Николић

 

Радови стручних радника Установе Геронтолошки центар Београд:

 

 1. „Институционално збрињавање дементних и лица оболелих од Алцхајмерове болести у Установи Геронтолошки центар Београд“.
  Аутори рада су Олга Николић, Сандра Петричковић, Ивана Трмчић и Никола Мартић.
 2. „Институционално збрињавање одраслих и старијих особа са инвалидитетом у Установи Геронтолошки центар Београд“.
  Aутори рада Сандра Петричковић и Ивана Трмчић.
 3. Социјална рехабилитација особа са проблемима депресије у институционалној заштити“,
  Аутори рада Душанка Чепић и Паулина Фирићаски
 4. „Стручна обука за помоћ и неговање старијих лица“,
  Аутори рада Славица Голубовић, Олга Николић, Јелена Стефановић и Милица Аврамовић.

 

Стручни радници учествовали су у изради Пројекта:

 • “Геронто услуге за квалитет живота старијих особа са инвалидитетом“,
 •  Отворени загрљај са темом „Професионални неговатељи дементних особа у кућним условима“, под покровитељством Европске уније.

Реализован је пројекат „Социјална рехабилитација особа са проблемом депресије у институционалној заштитити“.

 

Стручни радници су аутори програма обуке под називом:

 

 • „Едукација за обављање послова неговатељица у установама за смештај одраслих и старијих лица“
 • „Примена антидискриминационе праксе у раду са старијим особама“
 • ”Програм обуке за геронтодомаћице”
 • ”Програм обуке за геронто-неговатељице”
 • „Програм обуке професионалних неговатеља у социјалној заштити из области деменција“
 • „Програм обуке стручних радника и сарадника у социјалној заштити из области деменција“