Стручни рад у оквиру Установе Геронтолошки центар Београд подразумева мултидисциплинарни приступ и комплексан ангажман, као и континуирану подршку стручних радника и сарадника, корисницима услуга домског смештаја у четири радне јединице, као и корисницима дневних услуга у заједници (Информативни центар за старије, клуб и дневни боравак за одрасла и старија лица и помоћ у кући).

Социјални радник је прва особа  са којом ћете се сусрести  када  донесете одлуку да нас консултујете, поставите питања, пожелите да се дружите у оквиру клуба, дневног боравка, када желите да вас обилази геронтодомаћица или сте одлучили да је смештај у дому прави избор за вас.

Остали стручни радници, стручни сарадници и сарадници (психолог, лекар, правник, нутициониста, дијететичар, медицинска сестра, физиотерапеут, радни терапеут неговатељица, фризер, куварица, сервирка, спремачица…) су део тима који ће бринути о вама, вашим могућностима и потребама.

Да би били успешни у томе, стручни радници, поред тога што континуирано прате живот корисника и благовремено реагују на све промене, евентуалне потешкоће или проблеме, континуирано раде на свом усавршавању и образовању.

Радови стручних радника Установе Геронтолошки центар Београд:

 • „Институционално збрињавање дементних и лица оболелих од Алцхајмерове болести у Установи Геронтолошки центар Београд“, аутори Олга Николић, Сандра Тодоровић, Ивана Трмчић и Никола Мартић.
 • „Институционално збрињавање одраслих и старијих особа са инвалидитетом у Установи Геронтолошки центар Београд“, аутори Сандра Тодоровић и Ивана Трмчић.
 • Социјална рехабилитација особа са проблемима депресије у институционалној заштити“, аутори Душанка Чепић и Паулина Фирићаски.
 • „Стручна обука за помоћ и неговање старијих лица“, аутори Славица Голубовић, Олга Николић, Јелена Стефановић и Милица Аврамовић.

Стручни радници и стручни сарадници Установе су презентовали 11 радова који су  пријављени за учешће на X Међународном Геронтолошком конгресу, под називом „Старење и људска права “ у организацији Геронтолошког друштва Србије. Конгрес је одржан дана 18. и 19. маја 2018. године, у Сава центру у Београду. Поред активног учешћа, стручни радници и стручни сарадници су имали и пасивно учешће на овом Конгресу. Радови стручних радника и стручних сарадника, категорисани су као стручни или прегледни радови и објављени у „Тематском зборнику са 10. Међународног Геронтолошког конгреса“ као и у часопису Геронтолошког друштва Србије „Геронтологија“ (према библиометријским показатељима са ознаком м 52 – истакнути национални часопис).

 • Социјална инклузија – пример добре праксе у Дому за одрасла и стара лица „Вождовац“, аутора Драгане Ивановић и Ивана Јездићa;
 • Димензије социјалне искључености особа са инвалидитетом у Србији“, аутора  Иване Трмчић и Сандре Тодоровић;
 • Инвалидност старих у Србији – мере и активности за унапређење положаја особа са инвалидитетом“, аутора Драгице Новичић и Биљане Вујић;
 • Однос друштва према особама са инвалидитетом“, аутора Весне Деспотовић Пешин и Сање Ђорђевић;
 • „Право на геронтолошки клуб“, аутора Вере Витезовић;
 • „Права старијих и асертивност – рећи а не повредити“, аутора Паулине Фирићаски и Драгане Ивановић;
 • „Потребе старијих за структуирањем слободног времена“, група аутора Владо Радуљ, Јасмина Обрадовић, Мимица Џаковић и Предраг Мијић;
 • „Испитивање задовољства корисника културно-забавним и радно-окупационим активностима у РЈ Дом „Бежанијска коса“, група аутора Мимица Џаковић, Владо Радуљ и Паулина Фирићаски;
 • „Етика у раду са корисницима у институцијама социјалне заштите (анонимност, поверљивост, излагање корисника у јавности, поштовање корисниковог интегритета, сарадња међу различитим дисциплинама)“, група аутора Драгана Ивановић, Сања Ђорђевић, Иван Јездић и Весна Деспотовић Пешин;
 • „Старење и људска права“, аутора Мирјане Влатковић;
 • „Одрасла лица оболела од менталних поремећаја у систему социјалне заштите“, аутора Олге Николић;
 • „Значај увођења пакета „додатних услуга“ у „Помоћи у кући“, група аутора Драгана Добројевић, Славка Пријић и Ристић Вера;
 • „Могућности унапређења права корисника на смештају у Установи Геронтолошки центар Београд“, група аутора Драгана Стикић, Душанка Чепић, Милица Савић и Паулина Фирићаски;
 • „Очување континуитета животних навика одраслих и старијих лица у условима домског смештаја кроз поштовање људских права“, група аутора Сандра Тодоровић и Ивана Трмчић;
 • „Ефекти волонтирања старијих – један од начина да се достојанствено и квалитетно живи“, група аутора Снежана Новаковић Митић, Јасна Јовић и Мирјана Вукашиновић.

Стручни радници учествовали су у изради Пројекта:

 • “Геронто услуге за квалитет живота старијих особа са инвалидитетом“,
 •  Отворени загрљај са темом „Професионални неговатељи особа оболелих од деменције у кућним условима“, под покровитељством Европске уније.

Реализован је пројекат „Социјална рехабилитација особа са проблемом депресије у институционалној заштити“.

Tоком 2018. године, Установа Геронтолошки центар Београд је у сарадњи са Мокрогорском школом менаџмента као партнером, била ангажована у оквиру пројекта за обуку тј. преквалификацију незапослених лица на евиденцији Националне службе за запошљавање, за послове геронтодомаћице и послове неговатељице. Обуке су биле спроведене у 10 градова Србије и одржавале се према програму обуке за геронтодомаћице и неговатељице чији је аутор Установа Геронтолошки центар Београд а који је акредитован од стране Републичког завода за социјалну заштиту. У оквиру назначеног пројекта програм преквалификације је успешно завршило укупно 80 незапослених лица са евиденције Националне службе за запошљавање. Током 2019. године, одржаће се обука за геронтодомаћице у још једном граду, где је према плану предвиђено 10 полазница.

Стручни радници су аутори следећих акредитованих програма обуке под називом:

 1. „Едукација за обављање послова неговатељица у установама за смештај одраслих и старијих лица“;
 2. „Едукација за обављање послова геронтодомаћице“;
 3. „Примена антидискриминационе праксе у раду са старијим особама“;
 4. „Програм обуке стручних радника и сарадника у социјалној заштити у области деменције“;
 5. „Програм обуке професионалних неговатеља у социјалној заштити из области деменције“;
 6. „Спровођење програма радне терапије са одраслим и старијим лицима у оквиру домског смештаја“.