Домови

Домови се налазе на 4 локацијe на Бежанијској коси, Карабурми, Вождовцу као и стационар у Диљској улици.

Помоћ у кући

Услуге се обезбеђују старијим суграђанима, у циљу задовољавања свакодневних основних животних потреба.

Дневни центри

Градски сервис за подршку старијим суграђанима у оквиру којег ради 24 клуба за старије на 16 београдских општина.

Вести

Сазнајте најважније новости везане за установу и активности центра. Налазе се на четири локацијe.

Социјална заштита

Стручни радници су ту да помогну, саслушају, ублаже страхове и неизвесност и помогну корисницима.

Здравствена заштита

Наша служба ради 24 сата сваког дана током године и
пружа услуге превенције, лечења, неге и рехабилитације.

Исхрана

Храна се припрема по ХАЦЦП стандардима и прилагођена је различитим потребама корисника.

Програми едукација

Сви програми едукације су акредитовани од стране
Републичког завода за социјалну заштиту.

Галерија