Информативни центар за старијe

За старије суграђане и чланове њихових породица који живе на територији Републике Србије

Програми едукација

Сви програми едукација су акредитовани од стране Републичког завода за социјалну заштиту

Дружбеник

Билтен Установе – ретроспектива културно-уметничких догађаја, фестивала, јубилеја, пројеката, уз свеж поглед на треће доба, на богата искуства и мудрости.

Информатор

Основни подаци о органу јавне власти: организација, надлежности, пословање, финансије

Београдска сениор картица

На адресама 29 клубова за старије на територији Београда можете преузети своју београдску сениор картицу

Хероји Геронтолошког центра

Научимо из њихових примера шта су храброст, подршка и оптимизам. Они су наша снага!