У Центру за дневни боравак одраслих и старијих лица обезбеђује се дневни боравак у трајању од 12 сати дневно сваког радног дана у седмици, осим суботом и недељом. У дневном боравку корисницима се обезбеђује дневно збрињавање, исхрана, здравствена нега, радна и окупациона терапија, културно забавне и рекреативне активности и друге услуге, зависно од потреба корисника. Право на услугу дневног боравка остварује се путем подношења захтева у центру за социјални рад.