Стручни рад у оквиру Установе Геронтолошки центар Београд подразумева мултидисциплинарни приступ и комплексан ангажман, као и континуирану подршку стручних радника и сарадника, корисницима услуга домског смештаја у четири радне јединице, као и корисницима дневних услуга у заједници (Информативни центар за старије, клуб и дневни боравак за одрасла и старија лица и помоћ у кући).

Социјални радник је прва особа  са којом ћете се сусрести  када  донесете одлуку да нас консултујете, поставите питања, пожелите да се дружите у оквиру клуба, дневног боравка, када желите да вас обилази геронтодомаћица или сте одлучили да је смештај у дому прави избор за вас.

Остали стручни радници, стручни сарадници и сарадници (психолог, лекар, правник, нутициониста, дијететичар, медицинска сестра, физиотерапеут, радни терапеут, неговатељица, фризер, куварица, сервирка, хигијеничарка…) су део тима који ће бринути о вама, вашим могућностима и потребама.

Да би били успешни у томе, стручни радници, поред тога што континуирано прате живот корисника и благовремено реагују на све промене, евентуалне потешкоће или проблеме,  раде и на свом усавршавању и образовању.

Стручни радници и стручни сарадници Установе су презентовали 11 радова који су  пријављени за учешће на X Међународном Геронтолошком конгресу, под називом „Старење и људска права “ у организацији Геронтолошког друштва Србије. Конгрес је одржан дана 18. и 19. маја 2018. године, у Сава центру у Београду. Поред активног учешћа, стручни радници и стручни сарадници су имали и пасивно учешће на овом Конгресу. Радови стручних радника и стручних сарадника, категорисани су као стручни или прегледни радови и објављени у „Тематском зборнику са 10. Међународног Геронтолошког конгреса“ као и у часопису Геронтолошког друштва Србије „Геронтологија“ (према библиометријским показатељима са ознаком м 52 – истакнути национални часопис).

Стручни радници су аутори следећих акредитованих програма обуке под називом:

  1. „Едукација за обављање послова неговатељица у установама за смештај одраслих и старијих лица“;
  2. „Едукација за обављање послова геронтодомаћице“;
  3. „Примена антидискриминационе праксе у раду са старијим особама“;
  4. „Програм обуке стручних радника и сарадника у социјалној заштити у области деменције“;
  5. „Програм обуке професионалних неговатеља у социјалној заштити из области деменције“;
  6. „Спровођење програма радне терапије са одраслим и старијим лицима у оквиру домског смештаја“.