У Установи Геронтолошки центар психијатар се пре свега бави дијагностиковањем и лечењем психичких болести и поремећаја, превенцијом душевних болести као и рехабилитацијом оболелих. Посебна пажња у Установи усмерена је на рад са особама оболелим од деменције.

Суочавање породице са чињеницом да њихов блиски члан болује од деменције или Алцхајмерове болести, често је стресно и болно и као такво, резултира променама у функционисању саме породице. Живот са оболелом особом, која је још и без праве терапије и дијагнозе, је тежак.

У Установи Геронтолошки центар се обезбеђује правовремено и адекватно збрињавање и правилно одређивање терапије и спровођење неге по одређеним стандардима што у великој мери утиче на успоравање прогресије основне болести и очување укупног квалитета живота дементне особе.

Славица Голубовић
специјалиста психијатрије