Геронтолошки центар Београд је установа социјалне заштите, лиценцирана за пружање услуга смештаја и помоћи у кући. Поред тога, пружа се услуга дневног боравка и клубова за активно старење.

 • Услуга смештаја обезбеђује се кроз једнокреветни, двокреветни, трокреветни, четворокреветни и апартмански смештај у четири дома :
  Дом Бежанијска коса, Дом Вождовац, Дом Карабурма и Стационар.
 • Услуге Дневних центара и клубова вам омогућавају да се укључите у свакодневне активности које су у складу са вашим интересовањима. Клубови представљају градски сервис за подршку старијим суграђанима у оквиру којег ради 31 клуб за старије на 17 београдских општина.
 • Услуге Службе Помоћ у кући обезбеђују се старијим суграђанима, у циљу задовољавања свакодневних основних животних потреба. Сврха помоћи у кући је подршка корисницима у очувању и унапређењу квалитета живота.
 • Услуге Дневног боравка пружају дневно збрињавање старијих особа у трајању од 12 сати сваког радног дана у седмици, осим суботом и недељом.

Корисницима услуга Установе Геронтолошки центар обезбеђује се:

 • подршка стручних радника који континуирано прате живот корисника,
 • правилна исхрана о којој брину лиценцирани дијететичари-нутриционисти,
 • примарна здравствена заштита и нега,
 • правна сигурност,
 • психолошка подршка,
 • радна терапија,
 • физиотерапеутске услуге,
 • фризерске и берберске услуге,
 • помоћ при одржавању личне хигијене и хигијене рубља.

Установа Геронтолошки центар Београд је прва установа социјалне заштите на територији Републике Србије којој је издата Лиценца ресорног министарства 2013. године, чиме је потврђено да испуњава све законом прописане услове и стандарде, како структуралне, тако и функционалне, за обављање делатности. Лиценца је издата за услуге смештаја у домовима и за услугу помоћи у кући.

Установа Геронтолошки центар је од 2006. године члан Европске асоцијације директора пружаоца услуга дугорочне неге за старије (EDE). Рад у оквиру организације ЕДЕ доприноси унапређењу квалитета услуга дуготрајне неге, као и размену знања, информација и праксе у овој области. Директор Геронтолошког центра Београд је члан главног одбора ЕДЕ а представници Установе учествују на међународним скуповима, конгресима, семинарима и састанцима из области социјалне заштите, поклањајући посебну пажњу старијој популацији. Као резултат добре сарадње Геронтолошког центра са Европским пружаоцима дуготрајне неге, у Београду је 2013. године одржан састанак главног одбора. У току боравка представници Европске асоцијације директора били су у прилици да се ближе упознају са услугама које пружа Установа Геронтолошки центар Београд.

ЕСН – Европска социјална мрежа је међународно удружење пружаоца услуга социјалне заштите која броји преко 90 чланова из 30 земаља. ЕСН спаја људе који дизајнирају, управљају и пружају социјалне услуге у државним установама широм Европе. Установи Геронтолошки центар чланство у ЕСН организацији омогућава размену знања, искуства, способности и квалификација. Захваљујући посвећености чланица и активној међусобној сарадњи, ова мрежа је у сталном развоју.

 

Годишњи извештај о раду Установе Геронтолошки центар Београд можете преузети кликом на следећи линк: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ.

Табеларни приказ Годишњег извештаја о раду Установе Геронтолошки центар Београд можете преузети кликом на следећи линк: ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ИЗВЕШТАЈА.

Извештај о извршењу Плана рада на реализацији услуга здравствене заштите Установе Геронтолошки центар Београд можете преузети кликом на следећи линк: АНЕКС 1.

Годишњи извештај Радне јединице Дневни центри и клубови можете преузети кликом на следећи линк: АНЕКС 2.

Програм рада Установе Геронтолошки центар Београд можете преузети кликом на следећи линк: ПРОГРАМ РАДА.

Информатор о услугама домског смештаја Установе Геронтолошки центар Београд можете преузети кликом на следећи линк: ИНФОРМАТОР – УСЛУГЕ ДОМСКОГ СМЕШТАЈА, ИЗМЕНЕ ИНФОРМАТОРА-УСЛУГЕ ДОМСКОГ СМЕШТАЈА.

Информатор за кориснике услуга Помоћи у кући Установе Геронтолошки центар Београд можете преузети кликом на следећи линк: ИНФОРМАТОР – ПОМОЋ У КУЋИ.

Извештај о финансијском пословању Установе Геронтолошки центар Београд можете преузети кликом на следећи линк: ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ, ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЗА 2019.г., ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЗА 2020.г., ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЗА 2021.г.  ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЗА 2022.г.

Финансијски план Установе Геронтолошки центар Београд можете преузети кликом на следећи линк: ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017., ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018, ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2019, ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2020, ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2021, ФИНАНСИЈСКИ  ПЛАН ЗА 2022, ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2023, ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2024

План јавних набавки Установе Геронтолошки центар Београд можете преузети кликом на следећи линк: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020, ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021, ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2022, ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2023, ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2024.

Измене и допуне Планa јавних набавки за 2020. годину можете преузети кликом на следећи линк: ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 1.

Измене и допуне Планa јавних набавки за 2021. годину можете преузети кликом на следећи линк: ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 1, ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 2.

Измене и допуне Планa јавних набавки за 2022. годину можете преузети кликом на следећи линк: ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 1, ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 2, ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 3, ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 4, ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 5.

Измене и допуне Планa јавних набавки за 2023. годину можете преузети кликом на следећи линк: ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 1, ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 2, ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 3, ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 4, ИЗМЕНА И ДОПУНЕ 5, ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 6, ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 7, ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 8, ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 9.

Измене и допуне Планa јавних набавки за 2024. годину можете преузети кликом на следећи линк: ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 1.

Измене и допуне Финансијског плана за 2017. годину можете преузети кликом на следеће линкове: ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 1, ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 2, ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 3, ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 4.

Измене и допуне Финансијског плана за 2018. годину можете преузети кликом на следеће линкове: ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 1, ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 2, ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 3.

Измене и допуне Финансијског плана за 2019. годину можете преузети кликом на следеће линкове: ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 1, ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 2, ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 3, ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 4, ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 5, ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 6, ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 7.  

Измене и допуне Финансијског плана за 2020. годину можете преузети кликом на следеће линкове: ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 1, ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 2, ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 3, ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 4, ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 5, ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 6, ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 7.

Измене и допуне Финансијског плана за 2021. годину можете преузети кликом на следеће линкове: ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 1, ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 2, ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 3, ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 4, ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 5, ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 6, ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 7, ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 8, ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 9.

Измене и допуне Финансијског плана за 2022. годину можете преузети кликом на следеће линкове: ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 1., ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 2, ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 3, ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 4, ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 5, ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 6, ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 7, ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 8, ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 9, ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 10, ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 11, ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 12, ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 13, ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 14, ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 15, ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 16.

Измене и допуне Финансијског плана за 2023. годину можете преузети кликом на следеће линкове: ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 1, ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 2, ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 3, ИЗМЕНЕ-И-ДОПУНЕ-4, ИЗМЕНЕ-И-ДОПУНЕ-5, ИЗМЕНЕ-И-ДОПУНЕ-6, ИЗМЕНЕ-И-ДОПУНЕ-7, ИЗМЕНЕ-И-ДОПУНЕ-8, ИЗМЕНЕ-И-ДОПУНЕ-9,     ИЗМЕНЕ-И-ДОПУНЕ-10ИЗМЕНЕ-И-ДОПУНЕ-11,  ИЗМЕНЕ-И-ДОПУНЕ-12, ИЗМЕНЕ-И-ДОПУНЕ-13

Измене и допуне Финансијског плана за 2024. годину можете преузети кликом на следеће линкове: ИЗМЕНЕ-И-ДОПУНЕ-1

Извештај о извршењу буџета Установе Геронтолошки центар Београд можете преузети кликом на следећи линк: ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА.

Биланс стања Установе Геронтолошки центар Београд можете преузети кликом на следећи линк: БИЛАНС СТАЊА.

Биланс прихода и расхода Установе Геронтолошки центар Београд можете преузети кликом на следећи линк: БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА.

Извештај о капиталним издацима и примањима Установе Геронтолошки центар Београд можете преузети кликом на следећи линк: ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ИЗДАЦИМА.

Извештај о новчаним токовима Установе Геронтолошки центар Београд можете преузети кликом на следећи линк: ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА.

Податке о средствима за рад Установе Геронтолошки центар Београд можете преузети кликом на следећe линкове: СРЕДСТВА 1, СРЕДСТВА 2, СРЕДСТВА 3, СРЕДСТВА 4, СРЕДСТВА 5, СРЕДСТВА 6, СРЕДСТВА 7, СРЕДСТВА 8, СРЕДСТВА 9, СРЕДСТВА 10, СРЕДСТВА 11, СРЕДСТВА 12

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања Установе Геронтолошки центар Београд можете преузети кликом на следећи линк: ПРАВИЛНИК О УЗБУЊИВАЊУ.

Правилник о ближем уређивању планирања набавки, спровођења поступка набавки и праћења извршења уговора о набавци Установе Геронтолошки центар Београд можете преузети кликом на следећи линк: ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂЕЊУ ПЛАНИРАЊА НАБАВКИ.

Правилник о организацији и систематизацији послова Установе Геронтолошки центар Београд можете преузети кликом на следећи линк: ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ  ПОСЛОВА.

Потврду да је Установа Геронтолошки центар Београд сертификована према захтевима стандарда HACCP можете преузети кликом на следећи линк: HACCP СЕРТИФИКАТ УГЦБ.

Подаци о броју запослених по Уредби о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава: БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО РАЗЛИЧИТИМ ОСНОВАМА.

Ваше мало некоме значи пуно

Срђан Димитријевић
директор Установе Геронтолошки центар