Дом Карабурма смештен је на падинама Звездаре са погледом на Дунав. То је први наменски изграђен објекат у Београду за смештај пензионера и других старијих лица.

Дом је у потпуности реновиран и енергетски саниран 2021. године и данас је један од најсавременијих објеката за пружање услуга домског смештаја, у складу са свим европским стандардима.

Поред смештајног капацитета централног дела зграде, део дома чине и физички издвојене гарсоњере са купатилом и кухињом. У склопу дома се такође налазе и чајна кухиња, трпезарија, фризерски салон, простор за радну терапију, библиотека, просторије за прање и пеглање веша, магацин, лекарска ординација и амбуланта, канцеларије за стручне и административне службе и управа.

Дом поседује ограђени дворишни простор са клупама и стазама за шетњу.

У дому је обезбеђен здравствени надзор и медицинска нега 24 сата, радно-окупацине активности у циљу терапеутских и социјално рехабилитационих постигнућа, физикална рехабилитација, психолошко и социјално саветовање и терапијски рад са станарима и сродницима.

Дом се налази у Пљешевичкој улици бр. 2 (Стара Карабурма) а до њега можете стићи градским аутобуским  линијама бр. 16, 23 и 27.

1
2
3
9
4
5
6
8
7
10
Дејан Гигић
Руководилац засебног објекта домског смештаја

  • Централа: 011/ 2762-331
  • Технички секретар: 011/ 2763-068
  • karaburma@ugcb.rs
  • Соц. радник: 011/ 3290-396
  • Руководилац: 011/ 2763-068