Долазак у дом представља прекретницу у животу сваке особе услед осећаја одвајања од породице и блиских пријатеља, старих навика и промене средине. Као и сваки сусрет са новим, носи бројна питања.

Ради лакшег разумевања сопствених осећања и превазилажења страха од непознатог, обезбеђује се индивидуална психосоцијална подршка. Психолог помаже у разумевању нових услова живота, ублажавању  туге  која се може јавити у адаптационом периоду, оснаживању самопоуздања, емоционалних, интелектуалних и социјалних капацитета корисника и доприноси постепеном прихватању нове  средине. Помаже  да се из кризне ситуације изађе јачи, хуманији и отворенији.

Такође, током боравка у Установи, психолог континуирано прати промене у психофизичком статусу корисника,усклађује психолошки третман у складу са насталим променама у циљу што дужег очувања менталног здравља корисника.

Психолог пружа помоћ кориснику у тешким животним  ситуацијама (болест, губитак блиске особе, породични проблеми, разне конфликтне ситуације).