Актуелне јавне набавке

Овде можете прегледати позиве и документацију везану за јавне набавке

01.04.2021. ЈАВНА НАБАВКА 4/2021 - ДЕЗИНФЕКЦИОНА СРЕДСТВА, АНТИСЕПТИЧКА СРЕДСТВА, ДИЈЕТЕТСКИ СУПЛЕМЕНТИ И МЕДИЦИНСКА ПОМОЋНА СРЕДСТВА

Документацију за јавну набавку можете преузети отварањем следећег линка: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/22708.

12.03.2021. ЈАВНА НАБАВКА 4/2021 - ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И ЛИЦА (ЗАПОСЛЕНИХ) И ОСИГУРАЊЕ ОД АУТО-ОДГОВОРНОСТИ

Документацију за јавну набавку можете преузети отварањем следећег линка: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/19770.

25.02.2021. ЈАВНА НАБАВКА 2/2021 - ХИГИЈЕНСКА СРЕДСТВА ГАРАНТОВАНОГ КВАЛИТЕТА

Документацију за јавну набавку можете преузети отварањем следећег линка: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/17122.

19.02.2021. ЈАВНА НАБАВКА 3/2021 - УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ

Документацију за јавну набавку можете преузети отварањем следећег линка: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/16001.

03.02.2021. ЈАВНА НАБАВКА 1/2021 - САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ

Документацију за јавну набавку можете преузети отварањем следећег линка: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/14461.

Зa зaпoслeнe у служби зa jaвнe нaбaвкe у тoку 2020. гoдинe вршeнe су рeдoвнe oбукe и eдукaциje и тo:

Public aktiv d.o.o. – Копаонички дани јавних набавки, 22.06. – 25.06.2020. године.

31.12.2020. ЈАВНА НАБАВКА - ПОПРАВКА И СЕРВИС УРЕЂАЈА ЗА ПРАЊЕ И СУШЕЊЕ ВЕША, ВАЉАКА ЗА ПЕГЛАЊЕ И МАШИНА ЗА СУДОВЕ И ПОПРАВКА И СЕРВИС ЕЛЕКТРОТЕРМИЧКИХ УРЕЂАЈА И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ

Документацију за јавну набавку можете преузети отварањем следећег линка: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/11728.

30.12.2020. ЈАВНА НАБАВКА - ОДРЖАВАЊЕ ПРОГРАМА (РАЧУНОВОДСТВЕНИХ, КАДРОВСКИХ, ЕЛЕКТРОНСКЕ ПИСАРНИЦЕ, ЕЛЕКТРОНСКИХ ДОСИЈЕА КОРИСНИКА)

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 7-2020.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 7-2020.

Одлуке о додели уговора можете преузети кликом на следеће линкове: ОДЛУКА 7-1-2020., ОДЛУКА 7-3-2020.

Одлуку о обустави поступка можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА  7-2-2020.

Обавештења о закљученим уговорима можете преузети кликом на следеће линкове: ОБАВЕШТЕЊЕ 7-1-2020., ОБАВЕШТЕЊЕ 7-3-2020.

Обевештење о обустави поступка можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 7-2-2020.

25.12.2020. ЈАВНА НАБАВКА - СВЕЖЕ МЕСО

Документацију за јавну набавку можете преузети отварањем следећег линка: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/10085.

14.11.2020. ЈАВНА НАБАВКА - НАМИРНИЦЕ - ДЕО (БРАШНО, ШЕЋЕР, МАРМЕЛАДА И КОЛОНИЈАЛ, МЕСНЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ, УЉЕ, МАЈОНЕЗ И МАРГАРИН)

Документацију за јавну набавку можете преузети отварањем следећег линка: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/5931.

07.11.2020. ЈАВНА НАБАВКА - САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МЕТАРИЈАЛ

Документацију за јавну набавку можете преузети отварањем следећег линка: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/5535.

30.10.2020. ЈАВНА НАБАВКА- ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Документацију за јавну набавку можете преузети отварањем следећег линка: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/4686.

05.09.2020. ЈАВНА НАБАВКА- НАБАВКА САНИТЕТСКОГ ВОЗИЛА

Документацију за јавну набавку можете преузети отварањем следећег линка: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/1300.

24.08.2020. ЈАВНА НАБАВКА- ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 25-2020.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 25-2020.

Појашњења конкурсне документације можете преузети кликом на следеће линкове: ПОЈАШЊЕЊЕ 25-2020, ПОЈАШЊЕЊЕ 2 25-2020.

Измене конкурсне документације можете преузети кликом на следећи линк: ИЗМЕНЕ 25-2020.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 25-2020.

Одлуке о додели уговора можете преузети кликом на следеће линкове: ОДЛУКА 1 25-2020., ОДЛУКА 2 25-2020, ОДЛУКА 3 25-2020.

Одлуку о обустави поступка можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА 1 25-2020. 

Обавештења о закљученим уговорима можете преузети кликом на следеће линкове: ОБАВЕШТЕЊЕ 1 25-2020., ОБАВЕШТЕЊЕ 2 25-2020., ОБАВЕШТЕЊЕ 3 25-2020. 

Обавештење о обустави поступка можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 25-2020.

24.08.2020. ЈАВНА НАБАВКА- СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 27-2020.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 27-2020.

Измене конкурсне документације можете преузети кликом на следећи линк: ИЗМЕНЕ 27-2020.

Одлуку о додели уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА 27-2020.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 27-2020.

19.08.2020. ЈАВНА НАБАВКА- СМРЗНУТО ПОВРЋЕ И ВОЋЕ

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 26-2020.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 26-2020.

Одлуку о додели уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА 26-2020.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 26-2020.

04.08.2020. ЈАВНА НАБАВКА- СЕРВИСИРАЊЕ ВОЗИЛА

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 16-2020.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 16-2020.

Одлуке о додели уговора можете преузети кликом на следеће линкове: ОДЛУКА 1 16-2020., ОДЛУКА 2 16-2020.

Обавештења о закљученим уговорима можете преузети кликом на следеће линкове: ОБАВЕШТЕЊЕ 1 16-2020, ОБАВЕШТЕЊЕ 2 16-2020.

03.08.2020. ЈАВНА НАБАВКА- ПЕКАРСКИ ПРОИЗВОДИ

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 22-2020.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 22-2020.

Измене конкурсне документације можете преузети кликом на следећи линк: ИЗМЕНЕ 22-2020.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда можете преузети кликом на следећи линк:ОБАВЕШТЕЊЕ 22-2020.

Одлуку о додели уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА 22-2020.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 22-2020., ОБАВЕШТЕЊЕ 2 22-2020.

31.07.2020. ЈАВНА НАБАВКА- НАМИРНИЦЕ – ДЕО - СМРЗНУТА И КОНЗЕРВИРАНА РИБА, МЛЕКО, КИСЕЛОМЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ И СИРЕВИ, СВЕЖЕ ПОВРЋЕ И ВОЋЕ И ЈАЈА

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 20-2020.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 20-2020.

Измене конкурсне документације можете преузети кликом на следећи линк: ИЗМЕНЕ 20-2020.

Појашњења конкурсне документације можете преузети кликом на следеће линкове: ПОЈАШЊЕЊЕ 20-2020.

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ.

Одлуке о додели уговора можете преузети кликом на следеће линкове: ОДЛУКА 1 20-2020, ОДЛУКА 2 20-2020, ОДЛУКА 3 20-2020, ОДЛУКА 4 20-2020.     

Обавештења о закљученом уговору можете преузети кликом на следеће линкове: ОБАВЕШТЕЊЕ 1 20-2020., ОБАВЕШТЕЊЕ 2 20-2020, ОБАВЕШТЕЊЕ 3 20-2020, ОБАВЕШТЕЊЕ 4 20-2020.   

Измене конкурсне документације можете преузети кликом на следећи линк: ИЗМЕНЕ 20-2020.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда можете преузети кликом на следећи линк: OБАВЕШТЕЊЕ 20-2020.

31.07.2020. ЈАВНА НАБАВКА- НАБАВКА ПЕЛЕТА

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 23-2020.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 23-2020.

Појашњења конкурсне документације можете преузети кликом на следеће линкове: ПОЈАШЊЕЊЕ 23-2020.

Одлуку о додели уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА 23-2020.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 23-2020.

31.07.2020. ЈАВНА НАБАВКА- ТНГ ПЛИН

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 24-2020.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 24-2020.

Појашњења конкурсне документације можете преузети кликом на следеће линкове: ПОЈАШЊЕЊЕ 24-2020.

Измене конкурсне документације можете преузети кликом на следећи линк: ИЗМЕНЕ 24-2020.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 24-2020.

Одлуку о додели уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА 24-2020.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 24-2020.

28.07.2020. ЈАВНА НАБАВКА- НАБАВКА МАШИНЕ ЗА ВЕШЕРАЈ

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 21-2020.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 21-2020.

Одлуку о додели уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА 21-2020.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ  21-2020.

22.07.2020. ЈАВНА НАБАВКА- ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 19-2020.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк:КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 19-2020.

Појашњења конкурсне документације можете преузети кликом на следеће линкове: ПОЈАШЊЕЊЕ 19-2020.

Одлуку о додели уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА 19-2020.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 19-2020.

13.07.2020. ЈАВНА НАБАВКА- УСЛУГЕ ОБАВЉАЊА САНИТАРНОГ ПРЕГЛЕДА

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 18-2020.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 18-2020.

Одлуку о додели уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА 18-2020.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 18-2020.

19.06.2020. ЈАВНА НАБАВКА- ДЕЗИНФЕКЦИЈА, ДЕЗИНСЕКЦИЈА И ДЕРАТИЗАЦИЈА

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 15-2020.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНАТЦИЈА 15-2020.

Одлуку о додели уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА 15-2020.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 15-2020.

10.06.2020. ЈАВНА НАБАВКА- ВОДОВОДНИ, ЕЛЕКТРО, СТОЛАРСКИ, МОЛЕРСКИ И ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 9-2020.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 9-2020.

Измене конкурсне документације можете преузети кликом на следећи линк: ИЗМЕНЕ 9-2020.

Одлуке о додели уговора можете преузети кликом на следеће линкове: ОДЛУКА 1 9-2020, ОДЛУКА 2 9-2020, ОДЛУКА 3 9-2020.

Обавештења о закљученим уговорима можете преузети кликом на следеће линкове: ОБАВЕШТЕЊЕ 1 9-2020, ОБАВЕШТЕЊЕ 2 9-2020, ОБАВЕШТЕЊЕ 3 9-2020.

05.06.2020. ЈАВНА НАБАВКА- ЛОЖ УЉЕ

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 14-2020.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 14-2020.

Одлуку о додели уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА 14-2020.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 14-2020.

04.06.2020. ЈАВНА НАБАВКА- АМПУЛИРАНИ ЛЕКОВИ, РАСТВОРИ, МАСТИ, ГЕЛОВИ, ТАБЛЕТЕ И КРЕМЕ, ДЕЗИНФЕКЦИОНА СРЕДСТВА, АНТИСЕПТИЧКА СРЕДСТВА, ДИЈЕТЕТСКИ СУПЛЕМЕНТИ И МЕДИЦИНСКА ПОМОЋНА СРЕДСТВА

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 13-2020.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 13-3020.

Одлуке о додели уговора можете преузети кликом на следеће линкове: ОДЛУКА 1 13-2020., ОДЛУКА 2 13-2020.

Обавештења о закљученим уговорима можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 1 13-2020., ОБАВЕШТЕЊЕ 2 13-2020.

26.05.2020. ЈАВНА НАБАВКА- ПЕЛЕНЕ ЗА ОДРАСЛЕ

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 17-2020.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 17-2020.

Одлуку о додели уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА 17-2020.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 17-2020.

25.05.2020. ЈАВНА НАБАВКА- САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 12-2020.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 12-2020.

Одлуку о додели уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА 12-2020.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 12-2020.

21.05.2020. ЈАВНА НАБАВКА- НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 10-2020.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 10-2020.

Одлуку о додели уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА 10-2020.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 10-2020.

21.05.2020. ЈАВНА НАБАВКА- ГОРИВО ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА, МАШИНЕ И АГРЕГАТЕ

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 11-2020.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 11-2020.

Одлуку о додели уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА 11-2020.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 11-2020.

ЈАВНА НАБАВКА- ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 46/19.

ЈАВНА НАБАВКА- ОСИГУРАЊE ИМОВИНЕ И ЛИЦА (ЗАПОСЛЕНИХ) И ОСИГУРАЊЕ ОД АУТО-ОДГОВОРНОСТИ

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 8-2020.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 8-2020.

Одлуку о додели уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА 8-2020.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 8-2020.

ЈАВНА НАБАВКА- РАДНА ОДЕЋА И ОБУЋА

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 69/19.

02.03.2020. ЈАВНА НАБАВКА- СЕРВИС КОТЛОВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПАРЕ ВИСОКОГ ПРИТИСКА, ПОПРАВКА СИСТЕМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПАРЕ ДО ПОТРОШАЧА И СЕРВИС ГОРИОНИКА

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 5-2020.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 5-2020.

Појашњења конкурсне документације можете преузети кликом на следеће линкове: ПОЈАШЊЕЊЕ 1 5-2020, ПОЈАШЊЕЊЕ 2 5-2020.   

Измене конкурсне документације можете преузети кликом на следећи линк: ИЗМЕНЕ 5-2020,  ИЗМЕНЕ 2 5-2020.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 5-2020,  ОБАВЕШТЕЊЕ 2 5-2020, ОБАВЕШТЕЊЕ 3 5-2020.  

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ 5-2020, ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ 2 5-2020.

Одлуку о додели уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА 5-2020., ОДЛУКА 2 5-2020.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк:OБАВЕШТЕЊЕ 5-2020.

24.02.2020. ЈАВНА НАБАВКА- УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 6-2020.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 6-2020.

Одлуку о додели уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА 6-2020.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 6-2020.

28.01.2020. ЈАВНА НАБАВКА- НАБАВКА И ДИСТРИБУЦИЈА НОВИНА ЗА ПОТРЕБЕ РАДНЕ ЈЕДИНИЦЕ ДНЕВНИ ЦЕНТРИ И КЛУБОВИ

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 3-2020.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 3-2020.

Одлуку о додели уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА 3-2020.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 3-2020.

28.01.2020. ЈАВНА НАБАВКА- ОДРЖАВАЊЕ РАЧУНАРА, РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ, СЕРВЕРА И ТЕЛЕФОНСКИХ ЦЕНТРАЛА

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 4-2020.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  4-2020.

Одлуку о додели уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА 4-2020.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 4-2020.

27.01.2020. ЈАВНА НАБАВКА- ХИГИЈЕНСКА СРЕДСТВА ГАРАНТОВАНОГ КВАЛИТЕТА

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 2-2020.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 2-2020.

Одлуку о додели уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА 2-2020.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 2-2020.

27.01.2020. ЈАВНА НАБАВКА- НАБАВКА ТЕЛЕВИЗОРА

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 1-2020.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 1-2020.

Одлуку о додели уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА 1-2020.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 1-2020.

Зa зaпoслeнe у служби зa jaвнe нaбaвкe у тoку 2019. гoдинe вршeнe су рeдoвнe oбукe и eдукaциje и тo:

Public aktiv d.o.o. – Копаонички дани јавних набавки, 25.03. – 28.03.2019. године.

30.12.2019. ЈАВНА НАБАВКА - СВЕЖЕ МЕСО

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 32-2019.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 32-2019.

Појашњења конкурсне документације можете преузети кликом на следеће линкове: ПОЈАШЊЕЊЕ 32-2019.

Одлуку о додели уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА 32-2019.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 32-2019.

ЈАВНА НАБАВКА - НАМЕШТАЈ, ОБЛИКОВАНО ПО ПАРТИЈАМА

Јавна набавка спроведена од стране Града Београда, Градске управе града Београда, Секретаријата за социјалну заштиту, за потребе Установе Геронтолошки центар Београд, РЈ Дневни центри и клубови.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 52/19.

ЈАВНА НАБАВКА - РАЧУНАРСКА ОПРЕМА

Јавна набавка спроведена од стране Града Београда, Градске управе града Београда, Секретаријата за социјалну заштиту, за потребе Установе Геронтолошки центар Београд, РЈ Дневни центри и клубови.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 60/19.

ЈАВНА НАБАВКА - СТРУЧНИ НАДЗОР НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА У ДНЕВНИМ ЦЕНТРИМА И КЛУБОВИМА ВОЖДОВАЦ И ЖЕЛЕЗНИК

Јавна набавка спроведена од стране Града Београда, Градске управе града Београда, Секретаријата за социјалну заштиту, за потребе Установе Геронтолошки центар Београд, РЈ Дневни центри и клубови.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 50/19.

ЈАВНА НАБАВКА - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У ДНЕВНИМ ЦЕНТРИМА И КЛУБОВИМА ВОЖДОВАЦ И ЖЕЛЕЗНИК

Јавна набавка спроведена од стране Града Београда, Градске управе града Београда, Секретаријата за социјалну заштиту, за потребе Установе Геронтолошки центар Београд, РЈ Дневни центри и клубови.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 47/19.

ЈАВНА НАБАВКА - СПОРТСКА ОПРЕМА

Јавна набавка спроведена од стране Града Београда, Градске управе града Београда, Секретаријата за социјалну заштиту, за потребе Установе Геронтолошки центар Београд, РЈ Дневни центри и клубови.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 54/19.

ЈАВНА НАБАВКА - СИТАН КУХИЊСКИ ИНВЕНТАР

Јавна набавка спроведена од стране Града Београда, Градске управе града Београда, Секретаријата за социјалну заштиту, за потребе Установе Геронтолошки центар Београд, РЈ Дневни центри и клубови.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 53/19.

29.10.2019. ЈАВНА НАБАВКА - НАМИРНИЦЕ-ДЕО- БРАШНО, ШЕЋЕР, МАРМЕЛАДА И КОЛОНИЈАЛ, МЕСНЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ, УЉЕ, МАЈОНЕЗ И МАРГАРИН

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 30-2019

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 30-2019

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 30-2019

Одлуке о додели уговора можете преузети кликом на следеће линкове: ОДЛУКА 1 30-2019, ОДЛУКА 2 30-2019, ОДЛУКА 3 30-2019.

Обавештења о закљученим уговорима можете преузети кликом на следеће линкове: ОБАВЕШТЕЊЕ 1 30-2019, ОБАВЕШТЕЊЕ 2 30-2019, ОБАВЕШТЕЊЕ 3 30-2019.

Одлуку о измени уговора о јавној набавци можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА 30-2019.

21.10.2019. ЈАВНА НАБАВКА - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 29-2019

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНАТЦИЈА 29-2019

Измене конкурсне документације можете преузети кликом на следећи линк: ИЗМЕНЕ 1 29-2019, ИЗМЕНЕ 2 29-2019.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 1 29-2019, ОБАВЕШТЕЊЕ 2 29-2019.

Одлуку о додели уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА 29-2019.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 29-2019.

Одлуку о измени уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА 1 29-2019., ОДЛУКА 2 29-2019.  

11.10.2019. ЈАВНА НАБАВКА - ОПРЕМА ЗА ДОМ СТАЦИОНАР

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 31-2019 

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 31-2019.

Појашњења конкурсне документације можете преузети кликом на следеће линкове: ПОЈАШЊЕЊЕ 1 31-2019, ПОЈАШЊЕЊЕ 2 31-2019, ПОЈАШЊЕЊЕ 3 31-2019, ПОЈАШЊЕЊЕ 4 31-2019.

Измене конкурсне документације можете преузети кликом на следећи линк: ИЗМЕНЕ 1 31-2019, ИЗМЕНЕ 2 31-2019.

Одлуке о додели уговора можете преузети кликом на следеће линкове: ОДЛУКА 1 31-2019, ОДЛУКА 2 31-2019, ОДЛУКА 3 31-2019. ОДЛУКА 4 31-2019.

Обавештења о закљученим уговорима можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 1 31-2019, ОБАВЕШТЕЊЕ 2 31-2019, ОБАВЕШТЕЊЕ 3 31-2019, ОБАВЕШТЕЊЕ 4 31-2019.

11.09.2019. ЈАВНА НАБАВКА - СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 27-2019

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 27-2019

Појашњења конкурсне документације можете преузети кликом на следеће линкове: ПОЈАШЊЕЊЕ 27-2019

Одлуку о додели уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА 27-2019

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 27-2019.

06.09.2019. ЈАВНА НАБАВКА - ПОПРАВКА И СЕРВИС УРЕЂАЈА ЗА ПРАЊЕ И СУШЕЊЕ ВЕША, ВАЉАКА ЗА ПЕГЛАЊЕ И МАШИНА ЗА СУДОВЕ И ПОПРАВКА И СЕРВИС ЕЛЕКТРОТЕРМИЧКИХ УРЕЂАЈА И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 28-2019

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 28-2019

Појашњења конкурсне документације можете преузети кликом на следеће линкове: ПОЈАШЊЕЊЕ 1 28-2019, ПОЈАШЊЕЊЕ 2 28-2019, ПОЈАШЊЕЊЕ 3 28-2019

Измене конкурсне документације можете преузети кликом на следеће линкове: ИЗМЕНА 1 28-2019

Обавештење о продужењу рока за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 28-2019

Одлуку о додели уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА 28-2019

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 28-2019

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 28-2019.

02.09.2019. ЈАВНА НАБАВКА - СМРЗНУТО ПОВРЋЕ И ВОЋЕ

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 26-2019

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 26-2019

Одлуку о додели уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА 26-2019

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 26-2019

31.07.2019. ЈАВНА НАБАВКА - ТНГ-ПЛИН

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 25-2019.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 25-2019.

Измене конкурсне документације можете преузети кликом на следеће линкове: ИЗМЕНА 1 25-2019, ИЗМЕНА 2 25-2019, ИЗМЕНА 3 25-2019

Појашњења конкурсне документације можете преузети кликом на следеће линкове: ПОЈАШЊЕЊЕ 1 25-2019, ПОЈАШЊЕЊЕ 2 25-2019, ПОЈАШЊЕЊЕ 3 25-2019

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА 25-2019, ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА 1 25-2019

Одлуку о додели уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА 25-2019

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 25-2019

19.07.2019. ЈАВНА НАБАВКА - НАБАВКА ПЕЛЕТА

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 24-2019.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 24-2019.

Одлуку о додели уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА 24-2019.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 24-2019.

18.07.2019. ЈАВНА НАБАВКА - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 22-2019

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 22-2019

Одлуке о додели уговора можете преузети кликом на следеће линкове: ОДЛУКА 1 22-2019, ОДЛУКА 2 22-2019, ОДЛУКА 3 22-2019, ОДЛУКА 4 22-2019.

Обавештења о закљученим уговорима можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 1 22-2019, ОБАВЕШТЕЊЕ 2 22-2019, ОБАВЕШТЕЊЕ 3 22-2019, ОБАВЕШТЕЊЕ 4 22-2019.

17.07.2019. ЈАВНА НАБАВКА - ПЕКАРСКИ ПРОИЗВОДИ

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 23-2019

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 23-2019

Измене конкурсне документације можете преузети кликом на следећи линк: ИЗМЕНА 1 23-2019

Одлуку о додели уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА 23-2019

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 23-2019.

15.07.2019. ЈАВНА НАБАВКА - НАМИРНИЦЕ - ДЕО - СМРЗНУТА И КОНЗЕРВИРАНА РИБА, МЛЕКО, КИСЕЛОМЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ И СИРЕВИ, СВЕЖЕ ПОВРЋЕ И ВОЋЕ И ЈАЈА

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 19-2019

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 19-2019

Измене конкурсне документације можете преузети кликом на следећи линк: ИЗМЕНЕ 1 19-2019ИЗМЕНЕ 2 19-2019

Појашњења конкурсне документације можете преузети кликом на следеће линкове: ПОЈАШЊЕЊЕ 1 19-2019, ПОЈАШЊЕЊЕ 2 19-2019, ПОЈАШЊЕЊЕ 3 19-2019, ПОЈАШЊЕЊЕ 4 19-2019.

Одлуке о додели уговора можете преузети кликом на следеће линкове: ОДЛУКА 1 19-2019, ОДЛУКА 2 19-2019, ОДЛУКА 3 19-2019, ОДЛУКА 4 19-2019.

Обавештења о закљученим уговорима можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 1 19-2019, ОБАВЕШТЕЊЕ 2 19-2019, ОБАВЕШТЕЊЕ 3 19-2019, ОБАВЕШТЕЊЕ 4 19-2019.

09.07.2019. ЈАВНА НАБАВКА - ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 21-2019

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 21-2019

Одлуку о додели уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА 21-2019.

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ 21-2019.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 21-2019.

08.07.2019. ЈАВНА НАБАВКА - УСЛУГЕ ОБАВЉАЊА САНИТАРНИХ ПРЕГЛЕДА

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 20-2019

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 20-2019

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА 20-2019

Одлуку о додели уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА 20-2019.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 20-2019.

13.06.2019. ЈАВНА НАБАВКА - ДЕЗИНФЕКЦИЈА, ДЕЗИНСЕКЦИЈА И ДЕРАТИЗАЦИЈА

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 18-2019

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНАТЦИЈА 18-2019

Одлуку о додели уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА 18-2019

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 18-2019

10.06.2019. ЈАВНА НАБАВКА - СЕРВИСИРАЊЕ ВОЗИЛА

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 17-2019

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 17-2019

Одлуке о додели уговора можете преузети кликом на следеће линкове: ОДЛУКА 1 17-2019, ОДЛУКА 2 17-2019.

Обавештења о закљученим уговорима можете преузети кликом на следеће линкове: ОБАВЕШТЕЊЕ 1 17-2019, ОБАВЕШТЕЊЕ 2 17-2019.

31.05.2019. ЈАВНА НАБАВКА - ЛОЖ УЉЕ

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 16-2019

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 16-2019

Одлуку о додели уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА 16-2019

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следеће линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 16-2019.

29.05.2019. ЈАВНА НАБАВКА - AМПУЛИРАНИ ЛЕКОВИ, РАСТВОРИ, МАСТИ, ГЕЛОВИ, ТАБЛЕТЕ И КРЕМЕ, ДЕЗИНФЕКЦИОНА СРЕДСТВА, АНТИСЕПТИЧКА СРЕДСТВА, ДИЈЕТЕТСКИ СУПЛЕМЕНТИ И МЕДИЦИНСКА ПОМОЋНА СРЕДСТВА

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 15-2019

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 15-2019

Измене конкурсне документације можете преузети кликом на следећи линк: ИЗМЕНЕ 15-2019

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 15-2019

Одлуке о додели уговора можете преузети кликом на следеће линкове: ОДЛУКА 1 15-2019, ОДЛУКА 2 15-2019.

Обавештења о закљученим уговорима можете преузети кликом на следеће линкове: ОБАВЕШТЕЊЕ 1 15-2019, ОБАВЕШТЕЊЕ 2 15-2019.

10.05.2019. ЈАВНА НАБАВКА - САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 14-2019

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 14-2019

Одлуку о додели уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА 14-2019

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 14-2019

Одлуку о измени уговора о јавној набавци можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА 14-2019.

23.04.2019. ЈАВНА НАБАВКА - ГОРИВО ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА, МАШИНЕ И АГРЕГАТЕ

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 13-2019

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 13-2019

Одлуку о додели уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА 13-2019

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 13-2019

23.04.2019. ЈАВНА НАБАВКА - ОДРЖАВАЊЕ РАЧУНАРА, РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ, СЕРВЕРА И ТЕЛЕФОНСКИХ ЦЕНТРАЛА

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 12-2019

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 12-2019

Одлуку о додели уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА 12-2019

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 12-2019

17.04.2019. ЈАВНА НАБАВКА - НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 11-2019

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 11-2019

Одлуку о додели уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА 11-2019

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 11-2019

21.03.2019. ЈАВНА НАБАВКА - ВОДОВОДНИ, ЕЛЕКТРО, СТОЛАРСКИ, МОЛЕРСКИ И ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 10-2019

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 10-2019

Измене конкурсне документације можете преузети кликом на следећи линк: ИЗМЕНЕ 10-2019

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 10-2019

Појашњење конкурсне документације можете преузети кликом на следећи линк: ПОЈАШЊЕЊЕ 10-2019

Одлуке о додели уговора можете преузети кликом на следеће линкове: ОДЛУКА 1 10-2019, ОДЛУКА 2 10-2019, ОДЛУКА 3 10-2019.

Обавештења о закљученим уговорима можете преузети кликом на следеће линкове: ОБАВЕШТЕЊЕ 1 10-2019, ОБАВЕШТЕЊЕ 2 10-2019, ОБАВЕШТЕЊЕ 3 10-2019.

 

11.03.2019. ЈАВНА НАБАВКА - ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И ЛИЦА (ЗАПОСЛЕНИХ) И ОСИГУРАЊЕ ОД АУТО-ОДГОВОРНОСТИ

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 6-2019

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 6-2019

Појашњење конкурсне документације можете преузети кликом на следећи линк: ПОЈАШЊЕЊЕ 6-2019

Измене конкурсне документације можете преузети кликом на следеће линкове: ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 6-2019

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 6-2019

Одлуку о додели уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА 6-2019

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 6-2019

09.03.2019. ЈАВНА НАБАВКА - ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ОБЈЕКАТА БЕЖАНИЈСКА КОСА И ВОЖДОВАЦ

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 9-2019

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 9-2019

Појашњење конкурсне документације можете преузети кликом на следећи линк: ПОЈАШЊЕЊЕ 9-2019, ПОЈАШЊЕЊЕ 1 9-2019

Измене конкурсне документације можете преузети кликом на следећи линк: ИЗМЕНЕ 9-2019, ИЗМЕНЕ 2 9-2019.

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ 9-2019.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА 9-2019

Одлуку о додели уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА 9-2019

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 9-2019

08.03.2019. ЈАВНА НАБАВКА - НАБАВКА НАМЕШТАЈА

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 8-2019

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 8-2019

Појашњење конкурсне документације можете преузети кликом на следећи линк: ПОЈАШЊЕЊЕ 8-2019

Одлуку о додели уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА 8-2019

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 8-2019.

08.03.2019. ЈАВНА НАБАВКА - НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА КУХИЊУ

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 7-2019

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 7-2019

Појашњење конкурсне документације можете преузети кликом на следећи линк: ПОЈАШЊЕЊЕ 7-2019

Измене конкурсне документације можете преузети кликом на следећи линк: ИЗМЕНА 7-2019

Одлуку о додели уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА 7-2019

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 7-2019

26.02.2019. ЈАВНА НАБАВКА - УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 5-2019

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 5-2019

Појашњење конкурсне документације можете преузети кликом на следећи линк: ПОЈАШЊЕЊЕ 5-2019

Измене конкурсне документације можете преузети кликом на следећи линк: ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 5-2019

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 5-2019

Одлуку о додели уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА 5-2019

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 5-2019

14.02.2019. ЈАВНА НАБАВКА - СЕРВИС КОТЛОВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПАРЕ ВИСОКОГ ПРИТИСКА, ПОПРАВКА СИСТЕМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПАРЕ ДО ПОТРОШАЧА И СЕРВИС ГОРИОНИКА

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 3-2019.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 3-2019.

Одлуку о додели уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА 3-2019

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 3-2019

31.01.2019. ЈАВНА НАБАВКА - ПОСТЕЉИНА

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 4-2019

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 4-2019

Измене конкурсне документације можете преузети кликом на следећи линк: ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1 4-2019, ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 2 4-2019, ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 3 4-2019

Појашњења конкурсне документације можете преузети кликом на следеће линкове: ПОЈАШЊЕЊЕ 1 4-2019, ПОЈАШЊЕЊЕ 2 4-2019, ПОЈАШЊЕЊЕ 3 4-2019, ПОЈАШЊЕЊЕ 4 4-2019, ПОЈАШЊЕЊЕ 5 4-2019, ПОЈАШЊЕЊЕ 6 4-2019

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 4-2019, ОБАВЕШТЕЊЕ 1 4-2019

Одлуку о додели уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА 4-2019

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 4-2019

25.01.2019. ЈАВНА НАБАВКА - ХИГИЈЕНСКА СРЕДСТВА ГАРАНТОВАНОГ КВАЛИТЕТА

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 2-2019

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 2-2019

Одлуку о додели уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА 2-2019

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 2-2019

24.01.2019. ЈАВНА НАБАВКА - ПЕЛЕНЕ ЗА ОДРАСЛЕ

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 1-2019

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 1-2019

Појашњења конкурсне документације можете преузети кликом на следеће линкове: ПОЈАШЊЕЊЕ 1 1-2019

Измене конкурсне документације можете преузети кликом на следеће линкове: ИЗМЕНА 1 1-2019

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 1 1-2019, ОБАВЕШТЕЊЕ 2 1-2019 

Одлуку о додели уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА 1-2019.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 1-2019

Зa зaпoслeнe у служби зa jaвнe нaбaвкe у тoку 2018. гoдинe вршeнe су рeдoвнe oбукe и eдукaциje и тo:

Public aktiv- Нацрт Новог Закона о јавним набавкама, 27.11.2018. године.

25.12.2018. ЈАВНА НАБАВКА - СВЕЖЕ МЕСО

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 34-2018

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 34-2018

Одлуку о додели уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА 34-2018

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 34-2018

14.12.2018. ЈАВНА НАБАВКА - НАБАВКА ВОЗИЛА

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 33-2018.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 33-2018.

Одлуку о додели уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА 33-2018.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 33-2018.

02.11.2018. ЈАВНА НАБАВКА - ЛЕКОВИ ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 32-2018.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 32-2018.

Одлуку о обустави поступка можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 32-2018.

Обавештење о обустави поступка можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 32-2018.

26.10.2018. ЈАВНА НАБАВКА - НАМИРНИЦЕ-ДЕО - БРАШНО, ШЕЋЕР, МАРМЕЛАДА И КОЛОНИЈАЛ, МЕСНЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ, УЉЕ, МАЈОНЕЗ И МАРГАРИН

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 31-2018.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 31-2018.

Појашњења конкурсне докиментације можете преузети кликом наследеће линкове: ПОЈАШЊЕЊЕ 1 31-2018, ПОЈАШЊЕЊЕ 2 31-2018,  ПОЈАШЊЕЊЕ  3 31-2018, ПОЈАШЊЕЊЕ 4 31-2018, ПОЈАШЊЕЊЕ 5 31-2018, ПОЈАШЊЕЊЕ 6 31-2018, ПОЈАШЊЕЊЕ 7 31-2018.

Измене конкурсне документације можете преузети кликом на следеће линкове: ИЗМЕНА 1 31-2018, ИЗМЕНА 2 31-2018, ИЗМЕНА 3 31-2018.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда можете преузети кликом на следећи линк  ОБАВЕШТЕЊЕ 1 31-2018

Одлуке о додели уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА 1 31-2018, ОДЛУКА 2 31-2018, ОДЛУКА 3 31-2018.

Обавештења о закљученим уговорима можете преузети кликом на следеће линкове: ОБАВЕШТЕЊЕ 1 31-2018, ОБАВЕШТЕЊЕ 2 31-2018, ОБАВЕШТЕЊЕ 3 31-2018.

12.10.2018. ЈАВНА НАБАВКА - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 30-2018.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 30-2018.

Одлуку о додели уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА 30-2018

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 30-2018

Одлуку о измени уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА 1 30-2018, ОДЛУКА 2 30-2018.

21.09.2018. ЈАВНА НАБАВКА - СИСТЕМ ВЕНТИЛАЦИЈЕ КЛУБА У ЗЕМУНУ

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 29-2018.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 29-2018.

Одлуку о додели уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА 29-2018.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 29-2018.

30.08.2018. ЈАВНА НАБАВКА - ТНГ-ПЛИН

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 28-2018.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 28-2018.

Одлуку о додели уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА 28-2018.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 28-2018.

17.08.2018. ЈАВНА НАБАВКА - ПОПРАВКЕ И СЕРВИС УРЕЂАЈА ЗА ПРАЊЕ И СУШЕЊЕ ВЕША, ВАЉАКА ЗА ПЕГЛАЊЕ И МАШИНА ЗА СУДОВЕ И ПОПРАВКА И СЕРВИС ЕЛЕКТРОТЕРМИЧКИХ УРЕЂАЈА И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 27-2018.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 27-2018.

Одлуку о додели уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА 27-2018.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 27-2018.

13.08.2018. ЈАВНА НАБАВКА - ЛЕКОВИ ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 26-2018.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 26-2018.

Измене конкурсне документације можете можете преузети кликом на следећи линк: ИЗМЕНЕ 26-2018

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ 26-2018.

Одлуке о обустави поступка можете преузети кликом на следеће линкове: ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 1 26-2018, ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 2 26-2018.

Обавештење о обустави поступка можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 26-2018.

09.08.2018. ЈАВНА НАБАВКА - СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 25-2018.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 25-2018.

Појашњења конкурсне документације можете преузети кликом на следеће линкове: ПОЈАШЊЕЊЕ 1 25-2018.

Одлуке о додели уговора можете преузети кликом на следеће линкове: ОДЛУКА 1 25-2018, ОДЛУКА 2 25-2018, ОДЛУКА 3 25-2018.

Обавештења о закљученим уговорима можете преузети кликом на следеће линкове: ОБАВЕШТЕЊЕ 1 25-2018, ОБАВЕШТЕЊЕ 2 25-2018, ОБАВЕШТЕЊЕ 3 25-2018.

09.08.2018. ЈАВНА НАБАВКА - СМРЗНУТО ПОВРЋЕ И ВОЋЕ

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 24-2018.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 24-2018.

Одлуку о додели уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА 24-2018.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 24-2018.

07.08.2018. ЈАВНА НАБАВКА - НАБАВКА ПЕЛЕТА

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 23-2018.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 23-2018.

Одлуку о додели уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА 23-2018.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 23-2018.

28.07.2018. ЈАВНА НАБАВКА - ПЕКАРСКИ ПРОИЗВОДИ

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 22-2018.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 22-2018.

Одлуку о додели уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА 22-2018.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 22-2018.

27.07.2018. ЈАВНА НАБАВКА - OПРЕМАЊЕ КЛУБА БАТАЈНИЦА

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 21-2018.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 21-2018.

Појашњења конкурсне документације можете преузети кликом на следеће линкове: ПОЈАШЊЕЊЕ 1 21-2018, ПОЈАШЊЕЊЕ 2 21-2018.

Измене конкурсне документације можете преузети кликом на следеће линкове: ИЗМЕНЕ 1 21-2018.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда  можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА 21-2018.

Одлуке о додели уговора можете преузети кликом на следеће линкове: ОДЛУКА 1 21-2018, ОДЛУКА 2 21-2018.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: OБАВЕШТЕЊЕ 1 21-2018, ОБАВЕШТЕЊЕ 2 21-2018.

25.07.2018. ЈАВНА НАБАВКА - ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 20-2018.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 20-2018.

Одлуку о додели уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА 20-2018.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: OБАВЕШТЕЊЕ 20-2018.

16.07.2018. ЈАВНА НАБАВКА - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 19-2018.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 19-2018.

Појашњења конкурсне документације можете преузети кликом на следеће линкове: ПОЈАШЊЕЊЕ 1 19-2018.

Измене конкурсне документације можете преузети кликом на следеће линкове: ИЗМЕНЕ 1 19-2018.

Одлуке о додели уговора можете преузети кликом на следеће линкове: ОДЛУКА 19-2018, ОДЛУКА 2 19-2018, ОДЛУКА 3 19-2018, ОДЛУКА 4 19-2018, ОДЛУКА 5 19-2018.

Обавештења о закљученим уговорима можете преузети кликом на следеће линкове: ОБАВЕШТЕЊЕ 1 19-2018, ОБАВЕШТЕЊЕ 2 19-2018, ОБАВЕШТЕЊЕ 3 19-2018, ОБАВЕШТЕЊЕ 4 19-2018, ОБАВЕШТЕЊЕ 5 19-2018.

13.07.2018. ЈАВНА НАБАВКА - НАМИРНИЦЕ – ДЕО - СМРЗНУТА И КОНЗЕРВИРАНА РИБА, МЛЕКО, КИСЕЛОМЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ И СИРЕВИ, СВЕЖЕ ПОВРЋЕ И ВОЋЕ И ЈАЈА

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 18-2018.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 18-2018.

Појашњења конкурсне документације можете преузети кликом на следеће линкове:  ПОЈАШЊЕЊЕ 1 18-2018, ПОЈАШЊЕЊЕ 2 18-2018, ПОЈАШЊЕЊЕ 3 18-2018, ПОЈАШЊЕЊЕ 4 18-2018, ПОЈАШЊЕЊЕ 5 18-2018, ПОЈАШЊЕЊЕ 6 18-2018.

Измене конкурсне документације можете преузети кликом на следеће линкове: ИЗМЕНЕ 1 18-2018.

Одлуке о додели уговора можете преузети кликом на следеће линкове: ОДЛУКА 18-2018, ОДЛУКА 2 18-2018, ОДЛУКА 3 18-2018, ОДЛУКА 4 18-2018.

Обавештења о закљученим уговорима можете преузети кликом на следеће линкове: OБАВЕШТЕЊЕ 1 18-2018, ОБАВЕШТЕЊЕ 2 18-2018, ОБАВЕШТЕЊЕ 3 18-2018, ОБАВЕШТЕЊЕ 4 18-2018.

10.07.2018. ЈАВНА НАБАВКА - ОБАВЉАЊЕ САНИТАРНИХ ПРЕГЛЕДА

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 17-2018.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 17-2018.

Одлуку о додели уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА 17-2018.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: OБАВЕШТЕЊЕ 17-2018.

25.06.2018. ЈАВНА НАБАВКА - КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 14-2018.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 14-2018.

Одлуку о додели уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 14-2018.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 14-2018.

22.06.2018. ЈАВНА НАБАВКА - НАБАВКА ЛИФТОВА ЗА ДОМОВЕ БЕЖАНИЈСКА КОСА, ВОЖДОВАЦ И КАРАБУРМА

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 16-2018.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 16-2018.

Измену конкурсне документације можете преузети кликом на следећи линк: ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 16-2018.

Појашњења у вези са припремом понуде можете преузети кликом на следеће линкове: ПОЈАШЊЕЊЕ 1 16-2018.

Одлуку о додели уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА 16-2018.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 16-2018.

21.06.2018. ЈАВНА НАБАВКА - СЕРВИСИРАЊЕ ВОЗИЛА

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 12-2018.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 12-2018.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА 12-2018.

Одлуке о додели уговора можете преузети кликом на следеће линкове: ОДЛУКА 1 12-2018, ОДЛУКА 2 12-2018.

Обавештења о закљученим уговорима можете преузети кликом на следеће линкове: ОБАВЕШТЕЊЕ 1 12-2018, ОБАВЕШТЕЊЕ 2 12-2018.

11.06.2018. ЈАВНА НАБАВКА - РЕКОНСТРУКЦИЈА СИСТЕМА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ РАДИ УНАПРЕЂЕЊА УСЛУГЕ ДОМСКОГ СМЕШТАЈА УСТАНОВЕ ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР БЕОГРАД

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 15-2018.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 15-2018.

Одлуку о додели уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА 15-2018.

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 15-2018.

11.06.2018. ЈАВНА НАБАВКА - УСЛУГЕ ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ, ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И ДЕРАТИЗАЦИЈЕ

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 13-2018.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 13-2018.

Одлуку о додели уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА 13-2018.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 13-2018.

07.06.2018. ЈАВНА НАБАВКА - ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 11-2018.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 11-2018.

Појашњења конкурсне документације можете преузети кликом на следеће линкове: ПОЈАШЊЕЊЕ 1 11-2018.

Одлуку о додели уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 11-2018.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: OБАВЕШТЕЊЕ 11-2018.

05.06.2018. ЈАВНА НАБАВКА - САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 9-2018.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 9-2018.

Појашњења конкурсне документације можете преузети кликом на следеће линкове: ПОЈАШЊЕЊЕ 1 9-2018.

Одлуку о додели уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 9-2018.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 9-2018.

31.05.2018. ЈАВНА НАБАВКА - ЛОЖ УЉЕ

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 10-2018.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 10-2018.

Одлуку о додели уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 10-2018.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 10-2018.

09.05.2018. ЈАВНА НАБАВКА - ОДРЖАВАЊЕ РАЧУНАРА, РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ, СЕРВЕРА И ТЕЛЕФОНСКИХ ЦЕНТРАЛА

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 8-2018.    

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 8-2018.

Одлуку о додели уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 8-2018.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 8-2018.

07.05.2018. ЈАВНА НАБАВКА - АМПУЛИРАНИ ЛЕКОВИ, РАСТВОРИ, МАСТИ ГЕЛОВИ И КРЕМЕ

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 7-2018.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 7-2018.

Појашњења конкурсне документације можете преузети кликом на следеће линкове: ПОЈАШЊЕЊЕ 1 7-2018.

Измене конкурсне документације можете преузети кликом на следеће линкове: ИЗМЕНЕ 1 7-2018.

Одлуке о додели уговора можете преузети кликом на следеће линкове: ОДЛУКА 1 7-2018, ОДЛУКА 2 7-2018.

Обавештења о закљученим уговорима можете преузети кликом на следеће линкове: ОБАВЕШТЕЊЕ 1 7-2018, ОБАВЕШТЕЊЕ 2 7-2018.

Одлуку о измени уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА 7-2018.

27.04.2018. ЈАВНА НАБАВКА - НАБАВКА ГОРИВА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА, МАШИНЕ И АГРЕГАТЕ

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 5-2018.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 5-2018.

Одлуку о додели уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 5-2018.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 5-2018.

26.04.2018. ЈАВНА НАБАВКА - СИСТЕМ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА - ДОМ ВОЖДОВАЦ

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 6-2018.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 6-2018.

Појашњења конкурсне документације можете преузети кликом на следеће линкове: ПОЈАШЊЕЊЕ 1 6-2018, ПОЈАШЊЕЊЕ 2 6-2018.

Измене конкурсне документације можете преузети кликом на следеће линкове: ИЗМЕНЕ 1 6-2018.

Одлуку о додели уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 6-2018.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 6-2018.

13.04.2018. ЈАВНА НАБАВКА - ВОДОВОДНИ, СТОЛАРСКИ, МОЛЕРСКИ И ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 3-2018.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 3-2018.

Појашњења конкурсне документације можете преузети кликом на следеће линкове: ПОЈАШЊЕЊЕ 1 3-2018, ПОЈАШЊЕЊЕ 2 3-2018.

Одлуке о додели уговора можете преузети кликом на следеће линкове: ОДЛУКА 1 3-2018, ОДЛУКА 2 3-2018.

Обавештења о закљученим уговорима можете преузети кликом на следеће линкове: ОБАВЕШТЕЊЕ 1 3-2018, ОБАВЕШТЕЊЕ 2 3-2018.

04.04.2018. ЈАВНА НАБАВКА - СЕРВИС КОТЛОВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПАРЕ ВИСОКОГ ПРИТИСКА, ПОПРАВКА СИСТЕМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПАРЕ ДО ПОТРОШАЧА И СЕРВИС ГОРИОНИКА

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 4-2018.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 4-2018.

Појашњења конкурсне документације можете преузети кликом на следеће линкове: ПОЈАШЊЕЊЕ 1 4-2018.

Одлуку о додели уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 4-2018.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 4-2018.

14.03.2018. ЈАВНА НАБАВКА - ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И ЛИЦА (ЗАПОСЛЕНИХ) И ОСИГУРАЊЕ ОД АУТО-ОДГОВОРНОСТИ

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 2-2018.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 2-2018.

Одлуку о додели уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 2-2018.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 1 О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 2-2018, ОБАВЕШТЕЊЕ 2 О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 2-2018.

20.02.2018. ЈАВНА НАБАВКА - ХИГИЈЕНСКА СРЕДСТВА ГАРАНТОВАНОГ КВАЛИТЕТА

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 1-2018.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 1-2018.

Појашњења конкурсне документације можете преузети кликом на следеће линкове: ПОЈАШЊЕЊЕ 1 01-2018.

Одлуку о додели уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 1-2018.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 1 О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 1-2018, ОБАВЕШТЕЊЕ 2 О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 1-2018.

Зa зaпoслeнe у служби зa jaвнe нaбaвкe у тoку 2017. гoдинe вршeнe су рeдoвнe oбукe и eдукaциje и тo:

Permanent Educom – Пут jaвнe нaбaвкe, примeнa у прaкси, 24.03. 2017. гoдинe,

Milveco consalting – Oбукa зa службeникa зa jaвнe нaбaвкe, 26.05.- 27.05. 2017. гoдинe и

IPC – Jaвнe нaбaвкe у прaкси, 18.10-21.10.2017. гoдинe.

26.12.2017. ЈАВНА НАБАВКА - СВЕЖЕ МЕСО И ПЕКАРСКИ ПРОИЗВОДИ

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 39-2017.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 39-2017.

Појашњења конкурсне документације можете преузети кликом на следеће линкове: ПОЈАШЊЕЊЕ 1 39-2017, ПОЈАШЊЕЊЕ 2 39-2017, ПОЈАШЊЕЊЕ 3 39-2017.

Измене конкурсне документације можете преузети кликом на следеће линкове: ИЗМЕНЕ 1 39-2017.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА 39-2017.

Обавештења о поднетим захтевима за заштиту права можете преузети кликом на следеће линкове: ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 1 39-2017, ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 2 39-2017.

Одлуке о додели уговора можете преузети кликом на следеће линкове: ОДЛУКА 1 39-2017, ОДЛУКА 2 39-2017, ОДЛУКА 3 39-2017.

Обавештења о закљученим уговорима можете преузети кликом на следеће линкове: ОБАВЕШТЕЊЕ 1 39-2017.

Одлуку о обустави поступка можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 39-2017.

Обавештење о обустави поступка можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 39-2017.

Одлуке о измени уговора можете преузети кликом на следеће линкове: ОДЛУКА О ИЗМЕНИ 1 39-2017.

24.11.2017. ЈАВНА НАБАВКА - НАБАВКА МИНИБУСА

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 38-2017.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 38-2017.

Одлуку о додели уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 38-2017.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 38-2017.

24.11.2017. ЈАВНА НАБАВКА - ДЕЛИМИЧНО ОПРЕМАЊЕ КЛУБА БАТАЈНИЦА

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 37-2017.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 37-2017.

Појашњења конкурсне документације можете преузети кликом на следеће линкове: ПОЈАШЊЕЊЕ 1 37-2017.

Одлуку о додели уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 37-2017.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 37-2017.

08.11.2017. ЈАВНА НАБАВКА - КОНТРОЛА И СЕРВИС ПП АПАРАТА И ПП ХИДРАНАТА, СЕРВИСИРАЊЕ- ПРОВЕРА ИСПРАВНОСТИ СА ЗАМЕНОМ НЕИСПРАВНИХ ЕЛЕМЕНАТА СВЕТИЉКИ И ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 33-2017.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 33-2017.

Појашњења конкурсне документације можете преузети кликом на следеће линкове: ПОЈАШЊЕЊЕ 1 33-2017.

Одлуку о додели уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 33-2017.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 33-2017.

03.11.2017. ЈАВНА НАБАВКА - БРАШНО, ШЕЋЕР, МАРМЕЛАДА И КОЛОНИЈАЛ, МЕСНЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ, УЉЕ, МАЈОНЕЗ И МАРГАРИН

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 35-2017.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 35-2017.

Појашњења конкурсне документације можете преузети кликом на следеће линкове: ПОЈАШЊЕЊЕ 1 35-2017, ПОЈАШЊЕЊЕ 2 35-2017, ПОЈАШЊЕЊЕ 3 35-2017, ПОЈАШЊЕЊЕ 4 35-2017, ПОЈАШЊЕЊЕ 5 35-2017, ПОЈАШЊЕЊЕ 6 35-2017.

Измене конкурсне документације можете преузети кликом на следећи линк: ИЗМЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 35-2017.

Одлуке о додели уговора можете преузети кликом на следеће линкове: ОДЛУКА 1 35-2017, ОДЛУКА 2 35-2017, ОДЛУКА 3 35-2017, ОДЛУКА 4 35-2017.

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА.

Обавештења о закљученим уговорима можете преузети кликом на следеће линкове: ОБАВЕШТЕЊЕ 1 35-2017, ОБАВЕШТЕЊЕ 2 35-2017,

ОБАВЕШТЕЊЕ 3 35-2017.

23.10.2017. ЈАВНА НАБАВКА - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 36-2017.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 36-2017.

Одлуку о додели уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 36-2017.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 36-2017.

Одлуке о измени уговора можете преузети кликом на следеће линкове: ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА 1 36-2017, ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА 2 36-2017, ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА 3 36-2017.

06.10.2017. ЈАВНА НАБАВКА - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ КЛУБОВА „ГАВРИЛО ПРИНЦИП“ И „МЛАДЕНОВАЦ 1“

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 34-2017.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 34-2017.

Измене конкурсне документације можете преузети кликом на следеће линкове: ИЗМЕНА 1 34-2017.

Одлуке о додели уговора можете преузети кликом на следеће линкове: ОДЛУКА 1 34-2017, ОДЛУКА 2 34-2017.

Обавештења о закљученим уговорима можете преузети кликом на следеће линкове: ОБАВЕШТЕЊЕ 1 34-2017, ОБАВЕШТЕЊЕ 2 34-2017.

15.09.2017. ЈАВНА НАБАВКА - ТНГ-ПЛИН

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 32-2017.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 32-2017.

Одлуку о додели уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 32-2017.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 32-2017.

15.09.2017. ЈАВНА НАБАВКА - ХТЗ ОПРЕМА

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 31-2017.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 31-2017.

Одлуку о додели уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 31-2017.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 31-2017.

30.08.2017. ЈАВНА НАБАВКА - ШТАМПА И ИЗРАДА ПРОМОТИВНОГ МАТЕРИЈАЛА

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 29-2017.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 29-2017.

Појашњења конкурсне документације можете преузети кликом на следеће линкове: ПОЈАШЊЕЊЕ 1 29-2017ПОЈАШЊЕЊЕ 2 29-2017.

Одлуку о додели уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА 29-2017.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 29-2017.

30.08.2017. ЈАВНА НАБАВКА - ПОСТЕЉИНА

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 25-2017.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 25-2017.

Појашњења конкурсне документације можете преузети кликом на следеће линкове: ПОЈАШЊЕЊЕ 1 25-2017.

Одлуку о додели уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА 25-2017.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 25-2017.

18.08.2017. ЈАВНА НАБАВКА - НАБАВКА ПЕЛЕТА

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 28-2017.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 28-2017.

Одлуку о додели уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 28-2017.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 28-2017.

18.08.2017. ЈАВНА НАБАВКА - СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 30-2017.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 30-2017.

Појашњења у вези са припремом понуде можете преузети кликом на следеће линкове: ПОЈАШЊЕЊЕ 1 30-2017, ПОЈАШЊЕЊЕ 2 30-2017, ПОЈАШЊЕЊЕ 3 30-2017.

Одлуке о додели уговора можете преузети кликом на следеће линкове: ОДЛУКА 1 30-2017, ОДЛУКА 2 30-2017, ОДЛУКА 3 30-2017.

Обавештења о закљученим уговорима можете преузети кликом на следеће линкове: ОБАВЕШТЕЊЕ 1 30-2017, ОБАВЕШТЕЊЕ 2 30-2017, ОБАВЕШТЕЊЕ 3 30-2017.

14.08.2017. ЈАВНА НАБАВКА - ПОПРАВКЕ И СЕРВИС УРЕЂАЈА ЗА ПРАЊЕ И СУШЕЊЕ ВЕША, ВАЉАКА ЗА ПЕГЛАЊЕ И МАШИНА ЗА СУДОВЕ И ПОПРАВКА И СЕРВИС ЕЛЕКТРОТЕРМИЧКИХ УРЕЂАЈА И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 23-2017.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 23-2017.

Појашњења конкурсне документације можете преузети кликом на следеће линкове: ПОЈАШЊЕЊЕ 1 23-2017, ПОЈАШЊЕЊЕ 2 23-2017.

Измене конкурсне документације можете преузети кликом на следећи линк: ИЗМЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 23-2017.

Одлуку о додели уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА 23-2017.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 2-2017.

 

08.08.2017. ЈАВНА НАБАВКА - СМРЗНУТО ПОВРЋЕ И ВОЋЕ

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 27-2017.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 27-2017.

Појашњења конкурсне документације можете преузети кликом на следеће линкове: ПОЈАШЊЕЊЕ 27-2017.

Одлуку о додели уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА 27-2017.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 27-2017.

07.08.2017. ЈАВНА НАБАВКА - НАБАВКА НАМЕШТАЈА ЗА КОРИСНИКЕ УСЛУГА ДОМСКОГ СМЕШТАЈА РАДИ ПОСТИЗАЊА МИНИМАЛНИХ УСЛОВА И СТАНДАРДА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 26-2017.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 26-2017.

Појашњења конкурсне документације можете преузети кликом на следеће линкове: ПОЈАШЊЕЊЕ 1 26-2017, ПОЈАШЊЕЊЕ 2 26-2017, ПОЈАШЊЕЊЕ 3 26-2017, ПОЈАШЊЕЊЕ 4 26-2017, ПОЈАШЊЕЊЕ 5 26-2017.

Измене конкурсне документације можете преузети кликом на следећи линк: ИЗМЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 26-2017.

Одлуке о додели уговора можете преузети кликом на следеће линкове: ОДЛУКА О ДОДЕЛИ 1 26-2017, ОДЛУКА О ДОДЕЛИ 2 26-2017.

Обавештења о закљученим уговорима можете преузети кликом на следеће линкове: ОБАВЕШТЕЊЕ 1 26-2017, ОБАВЕШТЕЊЕ 2 26-2017.

18.07.2017. ЈАВНА НАБАВКА - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 19-2017.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 19-2017.

Појашњење конкурсне документације можете преузети кликом на следећи линк: ПОЈАШЊЕЊЕ 1 19-2017.

Одлуке о додели уговора можете преузети кликом на следеће линкове: ОДЛУКА 1 19-2017ОДЛУКА 2 19-2017, ОДЛУКА 3 19-2017, ОДЛУКА 4 19-2017, ОДЛУКА 5 19-2017.

Одлуку о обустави поступка можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 19-2017.

Обавештења о закљученим уговорима можете преузети кликом на следеће линкове: ОБАВЕШТЕЊЕ 1 19-2017, ОБАВЕШТЕЊЕ 2 19-2017, ОБАВЕШТЕЊЕ 3 19-2017, ОБАВЕШТЕЊЕ 4 19-2017, ОБАВЕШТЕЊЕ 5 19-2017.

13.07.2017. ЈАВНА НАБАВКА - НАБАВКА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ - ПОРТАБИЛНОГ УЛТРАЗВУЧНОГ КОЛОР ДОПЛЕР АПАРАТА

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 24-2017.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 24-2017.

Одлуку о додели уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 24-2017.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 24-2017.

13.07.2017. ЈАВНА НАБАВКА - НАМИРНИЦЕ - ДЕО

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 21-2017.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 21-2017.

Појашњења конкурсне документације можете преузети кликом на следеће линкове: ПОЈАШЊЕЊЕ 1 21-2017, ПОЈАШЊЕЊЕ 2 21-2017, ПОЈАШЊЕЊЕ 3 21-2017, ПОЈАШЊЕЊЕ 4 21-2017, ПОЈАШЊЕЊЕ 5 21-2017, ПОЈАШЊЕЊЕ 6 21-2017.

Одлуке о додели уговора можете преузети кликом на следеће линкове: ОДЛУКА 1 21-2017, ОДЛУКА 2 21-2017, ОДЛУКА 3 21-2017ОДЛУКА 4 21-2017.

Обавештења о закљученим уговорима можете преузети кликом на следеће линкове: ОБАВЕШТЕЊЕ 1 21-2017, ОБАВЕШТЕЊЕ 2 21-2017, ОБАВЕШТЕЊЕ 3 21-2017, ОБАВЕШТЕЊЕ 4 21-2017.

12.07.2017. ЈАВНА НАБАВКА - ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 22-2017.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 22-2017.

Одлуку о додели уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 22-2017.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 22-2017.

11.07.2017. ЈАВНА НАБАВКА - УСЛУГЕ ОБАВЉАЊА САНИТАРНИХ ПРЕГЛЕДА

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 20-2017.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 20-2017.

Одлуку о додели уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 20-2017.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 20-2017.

05.07.2017. ЈАВНА НАБАВКА - ДЕЗИНФЕКЦИЈА, ДЕЗИНСЕКЦИЈА И ДЕРАТИЗАЦИЈА

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 18-2017.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 18-2017.

Одлуку о додели уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА О ДОДЕЛИ 18-2017.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 18-2017.

23.06.2017. ЈАВНА НАБАВКА - ЕЛЕКТРИЧНИ УРЕЂАЈИ

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 17-2017.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 17-2017.

Одлуку о додели уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 17-2017.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 17-2017.

23.06.2017. ЈАВНА НАБАВКА - СЕРВИСИРАЊЕ ВОЗИЛА

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 14-2017.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 14-2017.

Одлуке о додели уговора можете преузети кликом на следеће линкове: ОДЛУКА 1 14-2017, ОДЛУКА 2 14-2017.

Обавештења о закљученим уговорима можете преузети кликом на следеће линкове: ОБАВЕШТЕЊЕ 1 14-2017, ОБАВЕШТЕЊЕ 2 14-2017.

15.06.2017. ЈАВНА НАБАВКА - ЕЛЕКТРО, СТОЛАРСКИ, МОЛЕРСКИ И ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 16-2017.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 16-2017.

Одлуке о додели уговора можете преузети кликом на следеће линкове: ОДЛУКА 1 16-2017, ОДЛУКА 2 16-2017.

Обавештења о закљученим уговорима можете преузети кликом на следеће линкове: ОБАВЕШТЕЊЕ 1 16-2017, ОБАВЕШТЕЊЕ 2 16-2017.

07.06.2017. ЈАВНА НАБАВКА - КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 15-2017.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 15-2017.

Измене конкурсне документације можете преузети кликом на следеће линкове: ИЗМЕНА 1 15-2017.

Појашњења конкурсне документације можете преузети кликом на следеће линкове: ПОЈАШЊЕЊЕ 1 15-2017.

Одлуку о додели уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА 1 15-2017.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 1 15-2017.

07.06.2017. ЈАВНА НАБАВКА - СМРЗНУТО ПОВРЋЕ И ВОЋЕ

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 11-2017.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 11-2017.

Одлуку о додели уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 11-2017.

Одлуку о обустави поступка можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 11-2017.

Обавештење о обустави поступка можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 11-2017.

16.05.2017. ЈАВНА НАБАВКА - ОДРЖАВАЊЕ РАЧУНАРА, РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ, СЕРВЕРА И ТЕЛЕФОНСКИХ ЦЕНТРАЛА

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 13-2017.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 13-2017.

Одлуку о додели уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 13-2017.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 13-2017.

15.05.2017. ЈАВНА НАБАВКА - ЛОЖ-УЉЕ

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 12-2017.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 12-2017.

Одлуку о додели уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 12-2017.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 12-2017.

05.05.2017. ЈАВНА НАБАВКА - АМПУЛИРАНИХ ЛЕКОВА, РАСТВОРА, МАСТИ, ГЕЛОВА И КРЕМА

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 10-2017.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 10-2017.

Појашњења у вези са припремом понуде можете преузети кликом на следеће линкове: ПОЈАШЊЕЊЕ 1 10-2017.

Измене конкурсне документације можете преузети кликом на следеће линкове: ИЗМЕНЕ 1 10-2017.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА 10-2017.

Одлуке о додели уговора можете преузети кликом на следеће линкове: ОДЛУКА 1 10-2017, ОДЛУКА 2 10-2017.  

Обавештења о закљученим уговорима можете преузети кликом на следеће линкове: ОБАВЕШТЕЊЕ 1 10-2017, ОБАВЕШТЕЊЕ 2 10-2017.

05.05.2017. ЈАВНА НАБАВКА - САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ И ПЕЛЕНЕ ЗА ОДРАСЛЕ

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 7-2017.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 7-2017.

Појашњења у вези са припремом понуде можете преузети кликом на следеће линкове: ПОЈАШЊЕЊЕ 1 7-2017, ПОЈАШЊЕЊЕ 2 7-2017, ПОЈАШЊЕЊЕ 3 7-2017, ПОЈАШЊЕЊЕ 4 7-2017.

Одлуке о додели уговора можете преузети кликом на следеће линкове: ОДЛУКА 1 7-2017, ОДЛУКА 2 7-2017.

Обавештења о закљученим уговорима можете преузети кликом на следеће линкове: ОБАВЕШТЕЊЕ 1 7-2017, ОБАВЕШТЕЊЕ 2 7-2017.

18.04.2017. ЈАВНА НАБАВКА - ГОРИВО ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА, МАШИНЕ И АГРЕГАТЕ

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 9-2017.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 9-2017.

Одлуку о додели уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 9-2017.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 9-2017.

12.04.2017. ЈАВНА НАБАВКА - ЗАМЕНА ДОТРАЈАЛИХ ПОДНИХ ОБЛОГА И ОБЛАГАЊЕ ЗИДОВА ПЕРИВИМ ОБЛОГАМА

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 8-2017.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 8-2017.

Појашњења у вези са припремом понуде можете преузети кликом на следеће линкове: ПОЈАШЊЕЊЕ 1 8-2017, ПОЈАШЊЕЊЕ 2 8-2017, ПОЈАШЊЕЊЕ 3 8-2017.

Одлуку о додели уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 8-2017.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 8-2017.

Одлуку о измени уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА 8-2017.

29.03.2017. ЈАВНА НАБАВКА - СЕРВИС КОТЛОВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПАРЕ ВИСОКОГ ПРИТИСКА, ПОПРАВКА СИСТЕМА ЗА СПРОВОЂЕЊE ПАРЕ ДО ПОТРОШАЧА И СЕРВИС ГОРИОНИКА

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 6-2017.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 6-2017.

Појашњења у вези са припремом понуде можете преузети кликом на следеће линкове: ПОЈАШЊЕЊЕ 1 6-2017.

Одлуку о додели уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 6-2017.

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 6-2017.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 6-2017.

24.03.2017. ЈАВНА НАБАВКА - МЕДИЦИНСКИ КРЕВЕТИ

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 5-2017.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 5-2017.

Појашњења у вези са припремом понуде можете преузети кликом на следеће линкове: ПОЈАШЊЕЊЕ 1 5-2017.

Одлуку о додели уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 5-2017.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 5-2017.

17.03.2017. ЈАВНА НАБАВКА - УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ И ЛИЦА (ЗАПОСЛЕНИХ) И ОСИГУРАЊЕ ОД АУТО-ОДГОВОРНОСТИ

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 4-2017.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 4-2017.

Појашњења у вези са припремом понуде можете преузети кликом на следеће линкове: ПОЈАШЊЕЊЕ 1 4-2017, ПОЈАШЊЕЊЕ 2 4-2017, ПОЈАШЊЕЊЕ 3 4-2017.

Измене конкурсне документације можете преузети кликом на следеће линкове: ИЗМЕНЕ 1 4-2017.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА 4-2017.

Одлуку о додели уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА 4-2017.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 4-2017.

06.03.2017. ЈАВНА НАБАВКА - ЗАШТИТНА ОДЕЋА И ОБУЋА

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ 02-2017.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 02-2017.

Појашњења у вези са припремом понуде можете преузети кликом на следеће линкове: ПОЈАШЊЕЊЕ 1 2-2017, ПОЈАШЊЕЊЕ 2 2-2017, ПОЈАШЊЕЊЕ 3 2-2017, ПОЈАШЊЕЊЕ 4 2-2017, ПОЈАШЊЕЊЕ 5 2-2017, ПОЈАШЊЕЊЕ 6 2-2017, ПОЈАШЊЕЊЕ 7 2-2017, ПОЈАШЊЕЊЕ 8 2-2017.

Измене конкурсне документације можете преузети кликом на следеће линкове: ИЗМЕНЕ 1 2-2017, ИЗМЕНЕ 2 2-2017, ИЗМЕНЕ 3 2-2017, ИЗМЕНЕ 4 2-2017.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 1 2-2017,  ОБАВЕШТЕЊЕ 2 2-2017, ОБАВЕШТЕЊЕ 3 2-2017, ОБАВЕШТЕЊЕ 4 2-2017.

Одлуку о додели уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 2-2017.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 2-2017.

06.03.2017. ЈАВНА НАБАВКА - ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ 03-2017.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 03-2017.

Појашњења у вези са припремом понуде можете преузети кликом на следеће линкове: ПОЈАШЊЕЊЕ 1 03-2017.

Измене конкурсне документације можете преузети кликом на следећи линк: ИЗМЕНЕ 1 03-2017, ИЗМЕНЕ 2 03-2017.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА 03-2017.

Одлуку о додели уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 3-2017.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 03-2017.

10.02.2017. ЈАВНА НАБАВКА - УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ.

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ 01-2017.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 01-2017.

Појашњења у вези са припремом понуде можете преузети кликом на следеће линкове: ПОЈАШЊЕЊЕ 1 01-2017.

Одлуку о додели уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА 1-2017.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 01-2017.

10.02.2017. ЈАВНА НАБАВКА - ХИГИЈЕНСКА СРЕДСТВА ГАРАНТОВАНОГ КВАЛИТЕТА

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ 46-2016.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 46-2016.

Појашњења у вези са припремом понуде можете преузети кликом на следеће линкове: ПОЈАШЊЕЊЕ 1 46-2016, ПОЈАШЊЕЊЕ 2 46-2016, ПОЈАШЊЕЊЕ 3 46-2016, ПОЈАШЊЕЊЕ 4 46-2017, ПОЈАШЊЕЊЕ 5 46-2016, ПОЈАШЊЕЊЕ 6 46-2016.

Измене конкурсне документације можете преузети кликом на следеће линкове: ИЗМЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1 46-2016, ИЗМЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 2 46-2016, ИЗМЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 3 46-2016, ИЗМЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 4 46-2016.

Обавештења о продужењу рока за подношење понуда можете преузети кликом на следеће линкове: ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА 1 46-2016, ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА 2 46-2016.

Одлуку о додели уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА О ДОДЕЛИ 46-2016.

Обавештење о закљученом уговору  можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 46-2017.

25.01.2017. ЈАВНА НАБАВКА - ХТЗ ОДЕЋЕ И ОБУЋЕ

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 45-2016.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 45-2016.

Појашњења у вези са припремом понуде можете преузети кликом на следеће линкове: ПОЈАШЊЕЊЕ 1 45-2016.

Одлуку о обустави поступка можете преузети кликом на следеће линкове: ОДЛУКА 45-2016.

Обавештење о обустави поступка можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 45-2016.

23.12.2016. ЈАВНА НАБАВКА - УЉЕ, МАЈОНЕЗ, МАРГАРИН

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 44-2016.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 44-2016.

Одлуку о додели уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА 44-2016.

Обвештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 44-2016.

21.12.2016. ЈАВНА НАБАВКА - НАМИРНИЦЕ- ДЕО

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 43-2016.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 43-2016.

Појашњења у вези са припремом понуде можете преузети кликом на следеће линкове: ПОЈАШЊЕЊЕ 1 43-2016ПОЈАШЊЕЊЕ 2 43-2016 ПОЈАШЊЕЊЕ 3 43-2016, ПОЈАШЊЕЊЕ 4 43-2016, ПОЈАШЊЕЊЕ 5 43-2016, ПОЈАШЊЕЊЕ 6 43-2016, ПОЈАШЊЕЊЕ 7 43-2016, ПОЈАШЊЕЊЕ 8 43-2016.

Измене конкурсне документације можете преузети кликом на следећи линк: ИЗМЕНЕ 43-2016.

Одлуке о додели уговора можете преузети кликом на следеће линкове: ОДЛУКА 43-1-2016, ОДЛУКА 43-2-2016.

Обавештења о закљученим уговорима можете преузети кликом на следеће линкева: ОБАВЕШТЕЊЕ 43-2016, ОБАВЕШТЕЊЕ 43-1-2016.

Одлуке о измени уговора можете преузети кликом на следеће линкове: ОДЛУКА О ИЗМЕНИ 1 43-2016, ОДЛУКА О ИЗМЕНИ 2 43-2016, ОДЛУКА О ИЗМЕНИ 3 43-2016.

25.11.2016. ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - ДОДАТНИ РАДОВИ НА САНАЦИЈИ КРОВА НА А1, А2, Б1 И Б2 ОБЈЕКТИМА РЈ ДОМ БЕЖАНИЈСКА КОСА

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 42-2016.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 42-2016.

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА 42-2016.

Одлуку о додели уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА 42-2016.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 42-2016.

22.11.2016. ЈАВНА НАБАВКА - НАБАВКА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 41-2016.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 41-2016.

Појашњења у вези са припремом понуде можете преузети кликом на следеће линкове: ПОЈАШЊЕЊЕ 1 41-2016, ПОЈАШЊЕЊЕ 2 41-2016, ПОЈАШЊЕЊЕ 3 41-2016, ПОЈАШЊЕЊЕ 4 41-2016, ПОЈАШЊЕЊЕ 5 41-2016, ПОЈАШЊЕЊЕ 6 41-2016.

Допуне конкурсне документације можете преузети кликом на следећи линк: ДОПУНЕ 41-2016.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда можете преузети кликом на следећи линк: ПРОДУЖЕЊЕ 41-2016.

Одлуку о додели уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА 41-2016.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 41-2016.

22.11.2016. ЈАВНА НАБАВКА - ОПРЕМА ЗА КЛУБ БАРАЈЕВО

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 40-2016.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 40-2016.

Појашњење у вези са припремом понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЈАШЊЕЊЕ 40-2016.

Измене конкурсне документације можете преузети кликом на следећи линк: ИЗМЕНЕ 40-2016.

Одлуке о додели уговора можете преузети кликом на следеће линкове: ОДЛУКА 40-1-2016, ОДЛУКА 40-2-2016, ОДЛУКА 40-3-2016, ОДЛУКА 40-4-2016.

Обавештења о закљученим уговорима можете преузети кликом на следеће линкове: ОБАВЕШТЕЊЕ 40-1-2016, ОБАВЕШТЕЊЕ 40-2-2016, ОБАВЕШТЕЊЕ 40-3-2016, ОБАВЕШТЕЊЕ 40-4-2016.

10.11.2016. ЈАВНА НАБАВКА - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 38-2016.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 38-2016.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 38-2016.

Допуну конкурсне документације можете преузети кликом на следећи линк: ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 38-2016.

Одлуку о додели уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА 38-2016.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 38-2016.

Одлуке о измени уговора можете преузети кликом на следеће линкове: ОДЛУКА 1 38-2016, ОДЛУКА 2 38-2016.

07.11.2016. ЈАВНА НАБАВКА - AДАПТАЦИЈА ПРОСТОРА КЛУБА „БАРАЈЕВО“

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 39-2016.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 39-2016.

Појашњења у вези са припремом понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЈАШЊЕЊЕ 1 39-2016.

Одлуку о додели уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА 39-2016.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 39-2016.

03.11.2016. ЈАВНА НАБАВКА - ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 37-2016.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 37-2016.

Појашњења у вези са припремом понуде можете преузети кликом на следећи линкове: ПОЈАШЊЕЊЕ 1 37-2016, ПОЈАШЊЕЊЕ 2 37-2016.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 37-2016.

28.10.2016. ЈАВНА НАБАВКА - УСЛУГЕ ОБАВЉАЊА САНИТАРНИХ ПРЕГЛЕДА

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 36-2016.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 36-2016.

Одлуку о додели уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА 36-2016.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 36-2016.

26.10.2016. ЈАВНА НАБАВКА - СМРЗНУТО ПОВРЋЕ И ВОЋЕ

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 35-2016.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 35-2016.

Одлуку о додели уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА 35-2016.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 35-2016.

14.10.2016. ЈАВНА НАБАВКА - ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 34-2016.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 34-2016.

Појашњење у вези са припремом понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЈАШЊЕЊЕ 34-2016.

Одлуку о обустави поступка можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА 34-2016.

Обавештење о обустави поступка можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 34-2016.

13.10.2016. ЈАВНА НАБАВКА - РЕКОНСТРУКЦИЈА И САНАЦИЈА КРОВА БЕЖАНИЈСКА КОСА, ОБЈЕКАТ А3 И Ц

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 33-2016.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 33-2016.

Појашњења у вези са припремом понуде можете преузети кликом на следеће линкове: ПОЈАШЊЕЊЕ 1 33-2016, ПОЈАШЊЕЊЕ 2 33-2016, ПОЈАШЊЕЊЕ 3 33-2016, ПОЈАШЊЕЊЕ 4 33-2016, ПОЈАШЊЕЊЕ 5 33-2016.

Одлуку о додели уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА 33-2016.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 33-2016.

13.10.2016. ЈАВНА НАБАВКА - ДЕЛИМИЧНА ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ НА ОБЈЕКТУ Р.Ј."БЕЖАНИЈСКА КОСА"

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 32-2016.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 32-2016.

Појашњења у вези са припремом понуде можете преузети кликом на следеће линкове: ПОЈАШЊЕЊЕ 1 32-2016, ПОЈАШЊЕЊЕ 2 32-2016, ПОЈАШЊЕЊЕ 3 32-2016, ПОЈАШЊЕЊЕ 4 32-2016.

Одлуку о додели уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА 1 32-2016.

Обавештења о закљученим уговорима можете преузети кликом на следеће линкове: ОБАВЕШТЕЊЕ 1 32-2016, ОБАВЕШТЕЊЕ 2 32-2016.

Обавештења о поднетим захтевима за заштиту права можете преузети кликом на следеће линкове: ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ 1 32-2016, ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ 2 32-2016.

Одлуке о додели уговора можете преузети кликом на следеће линкове: ОДЛУКА 2 32-2016, ОДЛУКА 3 32-2016.

11.10.2016. ЈАВНА НАБАВКА - ПОПРАВКА И СЕРВИС КОТЛОВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ И СИСТЕМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПАРЕ ВИСОКОГ ПРИТИСКА И СЕРВИС И ПОПРАВКЕ ГОРИОНИКА

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 31-2016.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 31-2016.

Одлуку о додели уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА 31-2016.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 31-2016.

05.10.2016. ЈАВНА НАБАВКА - НАМИРНИЦЕ-ДЕО

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 30-2016.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 30-2016.

Појашњења у вези са припремом понуде можете преузети кликом на следеће линкове: ПОЈАШЊЕЊЕ 1 30-2016, ПОЈАШЊЕЊЕ 2 30-2016, ПОЈАШЊЕЊЕ 3 30-2016, ПОЈАШЊЕЊЕ 4 30-2016.

Одлуке о додели уговора можете преузети кликом на следеће линкове: ОДЛУКА 30-1-2016, ОДЛУКА 30-2-2016.

Обавештења о закљученим уговорима можете преузети кликом на следеће линкове: ОБАВЕШТЕЊЕ 30-1-2016, ОБАВЕШТЕЊЕ 30-2-2016.

Одлуку о измени уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА О ИЗМЕНИ 30-2016.

03.10.2016. ЈАВНА НАБАВКА - ЈАЈА

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 29-2016.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 29-2016.

Одлуку о избору најповољније понуде можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА 29-2016.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: oОБАВЕШТЕЊЕ 29-2016.

28.09.2016. ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - ТНГ-ПЛИН

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 28-2016.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 28-2016.

Појашњења у вези са припремом понуде можете преузети кликом на следеће линкове: ПОЈАШЊЕЊЕ 1 28-2016.

Одлуку о избору најповољније понуде можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА 28-2016.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 28-2016.

20.09.2016. ЈАВНА НАБАВКА - ОГРЕВ ЗА Р.Ј. КАРАБУРМА

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 27-2016.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 27-2016.

Одлуку о избору најповољније понуде можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА 27-2016.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 27-2016.

02.09.2016. ЈАВНА НАБАВКА - КОМЛЕТИРАЊЕ СИСТЕМА ДОЈАВЕ ПОЖАРА Р.Ј. ВОЖДОВАЦ

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 26-2016.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 26-2016.

Појашњења у вези са припремом понуде можете преузети кликом на следеће линкове: ПОЈАШЊЕЊЕ 1-26-2016, ПОЈАШЊЕЊЕ 2-26-2016, ПОЈАШЊЕЊЕ 3 26-2016, ПОЈАШЊЕЊЕ 4 26-2016, ПОЈАШЊЕЊЕ 5 26-2016, ПОЈАШЊЕЊЕ 6 26-2016, ПОЈАШЊЕЊЕ 7 26-2016. ПОЈАШЊЕЊЕ 8 26-2016, ПОЈАШЊЕЊЕ 9 26-2016, ПОЈАШЊЕЊЕ 10 26-2016, ПОЈАШЊЕЊЕ 11 26-2016, ПОЈАШЊЕЊЕ 12 26-2016, ПОЈАШЊЕЊЕ 13 26-2016, ПОЈАШЊЕЊЕ 14 26-2016, ПОЈАШЊЕЊЕ 15 26-2016, ПОЈАШЊЕЊЕ 16 26-2016.

Измене конкурсне документације можете преузети кликом на следећи линк: ИЗМЕНЕ 26-2016.

Одлуку о избору најповољније понуде можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА 26-2016.

Обавештење о поднетим захтевима о заштити права понуђача можете преузети кликом на следеће линкове: ОБАВЕШТЕЊЕ 1 26-2016, ОБАВЕШТЕЊЕ 2 26-2016.       

Одлуку о обустави отвореног поступка јавне набавке можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА О ОБУСТАВИ 26-2016.

Обавештење о обустави отвореног поступка јавне набавке можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ 26-2016.

15.08.2016. ЈАВНА НАБАВКА - ПОПРАВКА КРОВА И ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ КЛУБА “ПАЛИЛУЛА“

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 25-2016.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 25-2016.

Појашњења у вези са припремом понуде можете преузети кликом на следеће линкове: ПОЈАШЊЕЊЕ 1 25-2016, ПОЈАШЊЕЊЕ 2 25-2016.

Одлуку о избору најповољније понуде можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА 25-2016.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 25-2016.

Одлуку о измени уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА О ИЗМЕНИ.

09.08.2016. ЈАВНА НАБАВКА - ПОПРАВКА ВОДОВОДА, КАНАЛИЗАЦИЈЕ И ИНСТАЛАЦИЈЕ ГРЕЈАЊА, ЧИШЋЕЊЕ ВЕНТИЛАЦИОНИХ КАНАЛА И ПАРОВУКА, КОТЛОВА И ДИМЊАКА

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 24-2016.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 24-2016.

Појашњења у вези са припремом понуде можете преузети кликом на следеће линкове: ПОЈАШЊЕЊЕ 1 24-2016, ПОЈАШЊЕЊЕ 2 24-2016, ПОЈАШЊЕЊЕ 3 24-2016.

Одлуке о избору најповољнијих понуда можете преузети кликом на следеће линкове: ОДЛУКА 24-1-2016, ОДЛУКА 24-2-2016.

Обавештења о закљученим уговорима можете преузети кликом на следеће линкове: ОБАВЕШТЕЊЕ 24-1-2016, ОБАВЕШТЕЊЕ 24-2-2016.

05.08.2016. ЈАВНА НАБАВКА - ПОПРАВКА И ЗАМЕНА ЕЛЕМЕНАТА ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 23-2016.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 23-2016.

Одлуку о избору најповољније понуде можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА 23-2016.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 23-2016.

14.07.2016. ЈАВНА НАБАВКА - КУХИЊСКО ПОСУЂЕ И ПРИБОР ЗА ЈЕЛО, ПОСТЕЉИНА

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 22-2016.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 22-2016.

Појашњења у вези са припремом понуде можете преузети кликом на следеће линкове: ПОЈАШЊЕЊЕ 1 22-2016, ПОЈАШЊЕЊЕ 2 22-2016.

Одлуку о избору најповољније понуде можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА 22-2016.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 22-2016.

24.06.2016. ЈАВНА НАБАВКА - ПАПИРНА КОНФЕКЦИЈА И ПВЦ ЧАШЕ

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 21-2016.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 21-2016.

Одлуку о избору најповољније понуде можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА 21-2016.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 21-2016.

24.06.2016. ЈАВНА НАБАВКА - ПРИБОР ЗА ХИГИЈЕНУ ГАРАНТОВАНОГ КВАЛИТЕТА

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 20-2016.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 20-2016.

Појашњења у вези са припремом понуде можете преузети кликом на следеће линкове: ПОЈАШЊЕЊЕ 1 20-2016ПОЈАШЊЕЊЕ 2 20-2016, ПОЈАШЊЕЊЕ 3 20-2016, ПОЈАШЊЕЊЕ 4 20-2016.

Одлуку о избору најповољније понуде можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА 20-2016.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 20-2016.

24.06.2016. ЈАВНА НАБАВКА - КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 17-2016.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 17-2016.

Одлуку о избору најповољније понуде можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА 17-2016.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 17-2016.

22.06.2016. ЈАВНА НАБАВКА - УСЛУГЕ СЕРВИСА И ПОПРАВКИ ЛИФТОВА

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 19-2016.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 19-2016.

Одлуку о избору најповољније понуде можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 19-2016.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 19-2016.

20.06.2016. ЈАВНА НАБАВКА - ПОПРАВКА И СЕРВИС УРЕЂАЈА ЗА ПРАЊЕ И СУШЕЊЕ ВЕША, ВАЉАКА ЗА ПЕГЛАЊЕ И МАШИНА ЗА СУДОВЕ, ЕЛЕКТРОТЕРМИЧКИХ УРЕЂАЈА И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 18-2016.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 18-2016.

Појашњења у вези са припремом понуде можете преузети кликом на следеће линкове: ПОЈАШЊЕЊЕ 1 18-2016ПОЈАШЊЕЊЕ 2 18-2016.  

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 18-2016.

10.06.2016. ЈАВНА НАБАВКА - ВОДОВОДНИ, ЕЛЕКТРО, СТОЛАРСКИ, МОЛЕРСКИ И ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 16-2016.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 16-2016.

Појашњења у вези са припремом понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЈАШЊЕЊЕ 16-2016.

Одлуке о избору најповољнијих понуда можете преузети кликом на следеће линкове: ОДЛУКА 16-1-2016, ОДЛУКА 16-2-2016, ОДЛУКА 16-3-2016.

Обавештења о закљученим уговорима можете преузети кликом на следеће линкове: ОБАВЕШТЕЊЕ 16-1-2016ОБАВЕШТЕЊЕ 16-2-2016, ОБАВЕШТЕЊЕ 16-3-2016.

10.06.2016. ЈАВНА НАБАВКА - НАМИРНИЦЕ - ДЕО

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 15-2016.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 15-2016.

Појашњења у вези са припремом понуде можете преузети кликом на следеће линкове: ПОЈАШЊЕЊЕ 15-2016ПОЈАШЊЕЊЕ 2 15-2016, ПОЈАШЊЕЊЕ 3 15-2016, ПОЈАШЊЕЊЕ 4 15-2016, ПОЈАШЊЕЊЕ 5 15-2016.

Одлуке о избору најповољнијих понуда можете преузети кликом на следеће линкове:  ОДЛУКА 15-1-2016, ОДЛУКА 15-2-2016, ОДЛУКА 15-3-2016.

Обавештења о закљученим уговорима можете преузети кликом на следеће линкове: ОБАВЕШТЕЊЕ 15-1-2016, ОБАВЕШТЕЊЕ 15-2-2016, ОБАВЕШТЕЊЕ 15-3-2016.

Одлуку о измени уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА 15-2016.

03.06.2016. ЈАВНА НАБАВКА - ПЕЛЕНЕ ЗА ОДРАСЛЕ

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 14-2016.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 14-2016.

Измене конкурсне документације можете преузети кликом на следећи линк: ИЗМЕНЕ 1 14-2016.

Појашњења у вези са припремом пунуде можете преузети кликом на следеће линкове: ПОЈАШЊЕЊЕ 1 14-2016ПОЈАШЊЕЊЕ 2 14-2016ПОЈАШЊЕЊЕ 3 14-2016.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА 14-2016.

Одлуку о избору најповољније понуде можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 14-2016.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 14-2016.

03.06.2016. ЈАВНА НАБАВКА - САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 13-2016.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 13-2016.  

Појашњења у вези са припремом понуде можете преузети кликом на следеће линкове: ПОЈАШЊЕЊЕ 1 13-2016ПОЈАШЊЕЊЕ 2 13-2016ПОЈАШЊЕЊЕ 3 13-2016ПОЈАШЊЕЊЕ 4 13-2016ПОЈАШЊЕЊЕ 5 13-2016ПОЈАШЊЕЊЕ 6 13-2016.  

Одлуку о избору најповољније понуде можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 13-2016.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 13-2016.

03.06.2016. ЈАВНА НАБАВКА - НАБАВКА ДОБАРА - АМПУЛИРАНИХ ЛЕКОВА, РАСТВОРА, МАСТИ, ГЕЛОВА И КРЕМА - ДЕО, ПАРТИЈА - ДЕЗИНФЕКЦИОНА СРЕДСТВА, АНТИСЕПТИЧКА СРЕДСТВА, ДИЈЕТЕТСКИ СУПЛЕМЕНТИ И МЕДИЦИНСКА ПОМОЋНА СРЕДСТВА

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 12-2016.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 12-2016.

Одлуку о избору најповољније понуде можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 12-2016.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 12-2016.

02.06.2016. ЈАВНА НАБАВКА - НАБАВКА РАДОВА - САНАЦИЈА КРОВА НА А1, А2, Б1 И Б2 ОБЈЕКТУ Р.Ј. „БЕЖАНИЈСКА КОСА“

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 11-2016.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 11-2016.

Појашњења у вези са припремом понуде можете преузети кликом на следеће линкове: ПОЈАШЊЕЊЕ 11-2016ПОЈАШЊЕЊЕ 2 11-2016, ПОЈАШЊЕЊЕ 3 11-2016.

Одлуку о избору најповољније понуде можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА 11-2016.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 11-2016.

Одлуку о измени уговора можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА 11-2016.

12.05.2016. ЈАВНА НАБАВКА - УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ПЛАНОВА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 10-2016.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 10-2016.

Појашњења у вези са припремом понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЈАШЊЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМОМ ПОНУДЕ 10-2016, ПОЈАШЊЕЊЕ 2 10-2016

Одлуку о избору најповољније понуде можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 10-2016.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 10-2016.

27.04.2016. ЈАВНА НАБАВКА - УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА РАЧУНАРА, РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ, СЕРВЕРА И ТЕЛЕФОНСКИХ ЦЕНТРАЛА

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 7-2016.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 7-2016.

Одлуку о избору најповољније понуде можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 7-2016.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 7-2016.

21.04.2016. ЈАВНА НАБАВКА - ДЕЛИМИЧНА ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ НА ОБЈЕКТУ Р.Ј. "БЕЖАНИЈСКА КОСА"

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 6-2016.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 6-2016.

Појашњење у вези са припремом понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЈАШЊЕЊЕ 6-2016.

Одлуку о избору најповољније понуде можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА О ИЗБОРУ 6-2016.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 6-2016.

Обавештење о обустави поступка можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 6-2016.

Одлуку о обустави поступка можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 6-2016.

19.04.2016. ЈАВНА НАБАВКА - ПОПРАВКА ВЕНТИЛАЦИОНИХ СИСТЕМА, ИСПИТИВАЊЕ ФУНКЦИОНАЛНЕ ИСПРАВНОСТИ ВЕНТИЛАЦИОНИХ КЛАПНИ ОТПОРНИХ НА ПОЖАР, СЕРВИСИРАЊЕ И ПОПРАВКЕ УЗ ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 8-2016.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 8-2016.

Одлуку о избору најповољније понуде можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 8-2016.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 8-2016.

14.04.2016. ЈАВНА НАБАВКА - ЛОЖ УЉЕ

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 9-2016.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 9-2016.

Појашњење у вези са припремом понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЈАШЊЕЊА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 9-2016.

Одлуку о избору најповољније понуде можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 9-2016.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 9-2016.

18.03.2016. ЈАВНА НАБАВКА - УСЛУГЕ КОМПЛЕТИРАЊА ОПРЕМЕ У СКЛОНИШТУ

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 5-2016.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 5-2016.

Појашњења у вези са припремом понуде можете преузети кликом на следеће линкове: ПОЈАШЊЕЊЕ 5-2016.

Одлуку о избору најповољније понуде можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 5-2016.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 5-2016.

11.03.2016. ЈАВНА НАБАВКА - УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ И ЛИЦА (ЗАПОСЛЕНИХ) И ОСИГУРАЊЕ ОД АУТО-ОДГОВОРНОСТИ

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 4-2016.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 4-2016.

Појашњења у вези са припремом понуде можете преузети кликом на следеће линкове: ПОЈАШЊЕЊЕ 1 4-2016, ПОЈАШЊЕЊЕ 2 4-2016

Одлуку о избору најповољније понуде можете скинути кликом на следећи линк: ОДЛУКА О ИЗБОРУ 4-2016.

04.03.2016. ЈАВНА НАБАВКА - ГОРИВО ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА, МАШИНЕ И АГРЕГАТЕ
ПУТЕМ ДЕБИТНЕ КАРТИЦЕ

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 35-2015.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 35-2015.

Измене конкурсне документације можете преузети кликом на следећи линк: ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – 35-2015.

Одговор на захтев за измену конкурсне документације можете преузети кликом на следећи линк: ОДГОВОР НА ЗАХТЕВ ЗА ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 35-2015.

Одлуку о избору најповољније понуде можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА 35-2015.

Записник Комисије за јавне набавке о утврђивању редоследа понуђача можете преузети кликом на следећи линк: УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА 35-2015.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 35-2015.

03.03.2016. ЈАВНА НАБАВКА - УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА СЕПАРАТОРА И ЗАГУШЕЊА СПОЉНЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 33-2015.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 33-2015.

Одлуку о избору најповољније понуде можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА 33-2015.

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права понуђача можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 33-2015.

Одлуку о избору најповољније понуде по решењу Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 33-2015.

01.03.2016. ЈАВНА НАБАВКА - САНИТЕТСКО ВОЗИЛО

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 3-2016.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 3-2016.

Одлуку о избору најповољније понуде можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА О ИЗБОРУ 3-2016.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 3-2016.

29.02.2016. ЈАВНА НАБАВКА АМПУЛИРАНИХ ЛЕКОВА, РАСТВОРА, МАСТИ, ГЕЛОВА И КРЕМА

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – 36-2015.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – 36-2015.

Одговор на захтев можете преузети кликом на следећи линк: ОДГОВОР НА ЗАХТЕВ ПО ЈН 36-2015.

Одговор на питања у вези конкурсне документације можете преузети кликом на следећи линк: ОДГОВОР НА ПИТАЊА 36-2015.

Одговор на захтев за корекцијом конкурсне документације можете преузети кликом на следећи линк: ОДГОВОР НА ЗАХТЕВ ЗА КОРЕКЦИЈОМ 36-2015.

Одлуку о обустави поступка можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 36-2-2015.

Одлуку о избору најповољније понуде можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 36-1-2015.

26.02.2016. ЈАВНА НАБАВКА - РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА КЛУБА ЗВЕЗДАРА

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ 01-2016.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 01-2016.

Појашњења у вези са припремом понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЈАШЊЕЊЕ 1-2016, ПОЈАШЊЕЊЕ 1-2016 2.

Одлуку о избору најповољније понуде можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 1-2016.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ.

26.02.2016. ЈАВНА НАБАВКА - РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ КЛУБА БАРАЈЕВО

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ 02-2016.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 02-2016.

Појашњења у вези са припремом понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЈАШЊЕЊЕ 2-2016.

Одлуку о обустави поступка можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 2-2016.

Обавештење о обустави поступка можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 2-2016.

05.12.2015. ЈАВНА НАБАВКА - OПРЕМА ЗА ОПРЕМАЊЕ КЛУБА У УЛ.МИЛЕВЕ МАРИЋ АЈНШТАЈН

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 31-2015.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 31-2015.

Појашњење везано за припрему понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЈАШЊЕЊЕ 31-2015.

Одлуку о избору најповољније понуде можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 31-2015.

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права понуђача можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 31-2015.

Одлуку о обустави поступка можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА О ОБУСТАВИ 31-2015.

Обавештење о обустави поступка можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 31-2015.

02.12.2015. ЈАВНА НАБАВКА - НАМИРНИЦЕ-ДЕО

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 30-2015.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 30-2015.

Појашњења везана за припрему понуде можете преузети кликом на следеће линкове: ПОЈАШЊЕЊЕ 30-2015, ПОЈАШЊЕЊЕ 2 30-2015, ПОЈАШЊЕЊЕ 3 30-2015, ПОЈАШЊЕЊЕ 4 30-2015, ПОЈАШЊЕЊЕ 5 30-2015.     

Одлуке о избору најповољнијих понуда можете преузети кликом на следеће линкове: ОДЛУКА О ИЗБОРУ 30-1-2015, ОДЛУКА О ИЗБОРУ 30-3-2015, ОДЛУКА О ИЗБОРУ 30-2-2015.

30.11.2015. ЈАВНА НАБАВКА - ПУТНИЧКО ВОЗИЛО

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 29-2015.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 29-2015.

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕТКУ РОКА 29-2015.

Измене конкурсне документације можете преузети кликом на следећи линк: ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 29-2015.

Одлуку о избору најповољније понуде можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА 29-2015.

30.11.2015. ЈАВНА НАБАВКА - ОПРЕМА ЗА СИСТЕМ ДОЈАВЕ ПОЖАРА У Р.Ј. ДОМ "ВОЖДОВАЦ"

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 28-2015.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 28-2015.

Појашњење везано за припрему понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЈАШЊЕЊЕ 28-2015.

Одлуку о избору најповољније понуде можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА 28-2015.

Обавештења о поднетим захтевима за заштиту права понуђача можете преузети кликом на следеће линкове: ОБАВЕШТЕЊЕ 1 28-2015, ОБАВЕШТЕЊЕ 2 28-2015. 

Одлуку о обустави поступка можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА О ОБУСТАВИ 28-2015.

Обавештења о обустави поступка можете преузети кликом на следеће линкове: ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА, ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 28-2015.

Одговор на допис у вези Одлуке о обустави поступка можете преузети кликом на следећи линк: ОДГОВОР НА ДОПИС 28-2015.

30.11.2015. ЈАВНА НАБАВКА - НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ВИДЕО НАДЗОР

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 27-2015.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 27-2015.

Појашњење везано за припрему понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЈАШЊЕЊЕ 27-2015, ПОЈАШЊЕЊЕ II 27-2015, ПОЈАШЊЕЊЕ III 27-2015.

Одлуку о избору најповољније понуде можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА О ИЗБОРУ 27-2015.

30.11.2015. ЈАВНА НАБАВКА - НАБАВКА И УГРАДЊА ЛИФТОВА У Р.Ј. ДОМ "ВОЖДОВАЦ"

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 26-2015.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 26-2015.

Појашњења везана за припрему понуде можете преузети кликом на следеће линкове: ПОЈАШЊЕЊЕ 1 26-2015, ПОЈАШЊЕЊЕ 2 26-2015, ПОЈАШЊЕЊЕ 3 26-2015.

Одлуку о избору најповољније понуде можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА О ИЗБОРУ 26-2015.

26.11.2015. ЈАВНА НАБАВКА - КРЕВЕТИ ЗА КУПАЊЕ КОРИСНИКА

ОДЛУКА О ИЗБОРУ 25-2015Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 25-2015.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 25-2015.

Одлуку о избору најповољније понуде можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА О ИЗБОРУ 25-2015.

23.11.2015. ЈАВНА НАБАВКА - УСЛУГЕ ШТАМПЕ ОБРАЗАЦА И РЕКЛАМНОГ МАТЕРИЈАЛА

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 24-2015.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 24-2015.

Одлуку о избору најповољније понуде можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 24-2015.

18.11.2015. ЈАВНА НАБАВКА - АМПУЛИРАНИХ ЛЕКОВА, РАСТВОРА, МАСТИ, ГЕЛОВА И КРЕМА

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 23-2015.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 23-2015.

Појашњења конкурсне документације можете преузети кликом на следеће линкове: ПОЈАШЊЕЊЕ 1 23-2015,  ПОЈАШЊЕЊЕ 2 23-2015.

Одлуку о обустави поступка можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 23-2015.

Обавештење о обустави поступка можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ 23-2015.

12.11.2015. ЈАВНА НАБАВКА - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА.

Измене конкурсне документације можете преузети кликом на следећи линк: ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА.

Појашњење везано за припрему понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЈАШЊЕЊЕ 22-2015.

Одлуку о избору најповољније понуде можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 22-2015.

10.11.2015. ЈАВНА НАБАВКА - ДУШЕКА, АНТИДЕКУБИТАЛНИХ ДУШЕКА, ПОСТЕЉИНА, ЈАСТУКА, ЋЕБАДИ И ЗАВЕСА

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 18-2015.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 18-2015.

Одлуке о избору најповољније понуде по партијама можете преузети кликом на следеће линкове: ОДЛУКА 18-1-2015, ОДЛУКА 18-2-2015.

29.10.2015. ЈАВНА НАБАВКА - ОГРЕВ ЗА Р.Ј. КАРАБУРМА

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА.

Појашњења у вези са припремом понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЈАШЊЕЊА.

Одлуку о избору најповољније понуде можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА О ИЗБОРУ 21-2015.

27.10.2015. ЈАВНА НАБАВКА - УСЛУГЕ ОБАВЉАЊА САНИТАРНИХ ПРЕГЛЕДА

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА.

Одлуку о избору најповољније понуде можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ.

23.10.2015. ЈАВНА НАБАВКА - ХТЗ ОДЕЋЕ И ОБУЋЕ

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА.

Појашњења у вези са припремом понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЈАШЊЕЊА.   

Одлуке о избору најповољније понуде за партије ХТЗ ОДЕЋА И ОПРЕМА и ХТЗ И МОДНА ОБУЋА, као и одлуку о обустави поступка за партију МОДНА ОДЕЋА, можете преузети кликом на следеће линкове: ОДЛУКА 1, ОДЛУКА 2ОДЛУКА 3.

15.09.2015. ЈАВНА НАБАВКА - ПОПРАВКА И СЕРВИС КОТЛОВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ И СИСТЕМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПАРЕ ВИСОКОГ ПРИТИСКА И СЕРВИС И ПОПРАВКЕ ГОРИОНИКА

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА.

Одлуку о избору најповољније понуде можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА.

15.09.2015. ЈАВНА НАБАВКА - СТОЛАРСКОГ, МОЛЕРСКОГ И ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА.

Измене конкурсне документације можете преузети кликом на следећи линк: ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ.    

Појашњење конкурсне документације можете преузети кликом на следећи линк: ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ.

Обавештење о продужетку рока можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА. 

Одлуку о избору најповољније понуде можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ.

15.09.2015. ЈАВНА НАБАВКА - УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ И РЕДОВАН МЕСЕЧНИ СЕРВИС И СТАРТОВАЊЕ ДИЗЕЛ ЕЛЕКТРИЧНИХ АГРЕГАТА

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА.

Одлуку о избору најповољније понуде можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА.

03.09.2015. ЈАВНА НАБАВКА - ТНГ ПЛИН

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА.

Одлуку о избору најповољније понуде можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА.

27.08.2015. ЈАВНА НАБАВКА - НАМИРНИЦЕ - ДЕО

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА.

Појашњење конкурсне документације можете преузети кликом на следећи линк: ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1, ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 2, ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 3, ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 4.     

Одлуке о избору најповољније понуде по партијама можете преузети кликом на следеће линкове: ОДЛУКА О ИЗБОРУ-13-1-2015,  ОДЛУКА О ИЗБОРУ-13-5-2015, ОДЛУКА О ИЗБОРУ-13-2-2015, ОДЛУКА О ИЗБОРУ-13-4-2015.                             

 

 

 

  

18.08.2015. ЈАВНА НАБАВКА - ОГРЕВ ЗА Р.Ј. КАРАБУРМА

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА.

Одлуку о обустави поступка можете преузети кликом на следећи линк: ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА.

07.08.2015. ЈАВНА НАБАВКА - САНАЦИЈА КРОВА НА А1, А2, Б1 И Б2 ОБЈЕКТУ РЈ БЕЖАНИЈСКА КОСА

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА.

Обавештење о обустави поступка можете преузети кликом на следећи линк: ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА.

24.06.2015. ЈАВНА НАБАВКА - Услуге поправке и замене елемената електроинсталације

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА.

Појашњење конкурсне документације можете преузети кликом на следећи линк: ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ.

16.06.2015. ЈАВНА НАБАВКА - Средства за хигијену

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА.

Измене конкурсне документације можете преузети кликом на следећи линк: ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ.

Појашњења конкурсне документације можете преузети кликом на следеће линкове: ПОЈАШЊЕЊЕ 1, ПОЈАШЊЕЊЕ 2.  

05.06.2015. ЈАВНА НАБАВКА - НАМИРНИЦЕ - ДЕО

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА.

Појашњење конкурсне документације можете преузети кликом на следећи линк: ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПОЈАШЊЕЊЕ 1, ПОЈАШЊЕЊЕ 2, ПОЈАШЊЕЊЕ 3.

29.05.2015. ЈАВНА НАБАВКА - ВОДОВОДНИ И ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА.

Појашњење конкурсне документације можете преузети кликом на следећи линк: ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕПОЈАШЊЕЊЕ 1 ПОЈАШЊЕЊЕ 2

13.05.2015. ЈАВНА НАБАВКА - ГИПСАРСКЕ УСЛУГЕ И КРЕЧЕЊЕ

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА.

Појашњење конкурсне документације од 14.05.2015. можете преузети кликом на следећи линк: ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ.

11.05.2015. ЈАВНА НАБАВКА-TV SET BOX ПРИЈЕМНИКА СА ПРАТЕЋИМ ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТИМА

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА.

Појашњења конкурсне документације можете преузети кликом на следеће линкове: ПОЈАШЊЕЊЕ 1, ПОЈАШЊЕЊЕ 2.

06.05.2015. ЈАВНА НАБАВКА-УСЛУГЕ ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ, ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И ДЕРАТИЗАЦИЈЕ

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА.

07.05.2015. ЈАВНА НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА.

Измене конкурсне документације можете преузети кликом на следећи линк: ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ.

Појашњења конкурсне документације можете преузети кликом на следеће линкове: ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1, ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 2.

07.04.2015. ЈАВНА НАБАВКА - УСЛУГЕ КОНТРОЛЕ И МЕРЕЊА ОТПОРА УЗЕМЉЕЊА ГРОМОБРАНСКЕ И ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА.

Измену конкурсне документације можете преузети кликом на следећи линк: ИЗМЕНА.

Појашњење конкурсне документације можете преузети кликом на следећи линк: ПОЈАШЊЕЊЕ 09.04.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда можете преузети кликом на следећи линк: ПРОДУЖЕЊЕ РОКА.

22.04.2015. ЈАВНА НАБАВКА-УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ И СЕРВИСА УРЕЂАЈА ЗА ПРАЊЕ И СУШЕЊЕ ВЕША, ВАЉАКА ЗА ПЕГЛАЊЕ И МАШИНА ЗА СУДОВЕ, ЕЛЕКТРОТЕРМИЧКИХ УРЕЂАЈА И РАСХЛАДНЕ ОПРЕМЕ

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА.

02.03.2015. ЈАВНА НАБАВКА ЛЕКОВА И САНИТЕТСКОГ МАТЕРИЈАЛА

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА.

Измену конкурсне документације можете преузети кликом на следећи линк: ИЗМЕНА.

19.03.2015. ЈАВНА НАБАВКА - УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ И ЛИЦА (ЗАПОСЛЕНИХ) И ОСИГУРАЊЕ ОД АУТО-ОДГОВОРНОСТИ

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА.

23.03.2015. ЈАВНА НАБАВКА - УСЛУГЕ ПРЕГЛЕДА И ИСПИТИВАЊА ОПРЕМЕ ЗА РАД И ИСПИТИВАЊЕ УСЛОВА РАДНЕ СРЕДИНЕ

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: ПОЗИВ.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА.

12.02.2015. ЈАВНА НАБАВКА - ЛОЖ УЉЕ

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: Позив

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: Документација

11.02.2015. ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА - УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: Позив

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: Документација

Појашњења конкурсне документације можете преузети кликом на следеће линкове: Појашњење 5 Појашњење 4 Појашњење 3 Појашњење 2 Појашњење 1

04.02.2015. ЈАВНА НАБАВКА - УСЛУГЕ СЕРВИСА И ПОПРАВКИ ЛИФТОВА

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: Позив

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: Документација

Појашњења конкурсне документације можете преузети кликом на следеће линкове: Појашњење и Појашњење 2

02.02.2015. ЈАВНА НАБАВКА - НАМИРНИЦЕ - ДЕО

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: Позив намирнице део

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: Конкурсна документација намирнице део

Појашњења конкурсне документације можете преузети кликом на следеће линкове: Појашњење намирнице део

27.11.2014. ЈАВНА НАБАВКА СВЕЖЕГ МЕСА И СВИЊСКЕ МАСТИ

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: Позив јавна набака месо

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: Документација јавна набавка месо

26.11.2014. ЈАВНА НАБАВКА - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: Позив јавна набавка ел. енергија

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: Документација јавна набавка ел. енергија

Измену конкурсне документације можете преузети кликом на следећи линк: Измена конкурсне документације јабна набавка ел. енергија

Појашњење конкурсне документације можете преузети кликом на следећи линк: Појашњење јавне набавке ел. енергије

25.11.2014. ЈАВНА НАБАВКА - РАЧУНАРСКЕ КОНФИГУРАЦИЈЕ И РАЧУНАРСКА ОПРЕМА

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: Позив јавне набавке рачунарска опрема

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: Документација јавне набавке рач. опрема

Појашњење конкурсне документације можете преузети кликом на следећи линк: Појашњење јавне набавке рач. опрема

25.11.2014. ЈАВНА НАБАВКА - ОРМАРИ ЗА ОДЕЋУ - РЕЗЕРВИСАНА НАБАВКА

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: Позив јавне набавке ормари

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: Документација јавне набавке ормари

25.11.2014. ЈАВНА НАБАВКА - МЕДИЦИНСКИ АПАРАТИ И ОПРЕМА

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: Позив јавне набавке медицински апарати

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: Документацја јавне набавке медицински апарати

Појашњење конкурсне документације можете преузети кликом на следећи линк: Појашњење јавне набавке медицински апарати

Појашњење конкурсне документације од 28.11.2014. можете преузети кликом на следећи линк: Појашњење 28.11.

Обавештење о продужењу рока можете преузети кликом на следећи линк: Продужетак рока

Измене конкурсне документације можете преузети кликом на следећи линк: Измене документације

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права можете преузети кликом на следећи линк: Обавештење о поднетом захтеву

Појашњења у вези са припремом понуде можете преузети са следећих линкова: Појашњење јавне набавке 1 Појашњење јавне набавке 2

24.11.2014. ЈАВНА НАБАВКА - ОПРЕМА ЗА СПАВАОНИЦУ - БОЛНИЧКИ КРЕВЕТИ

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: Позив јавне набавке спаваонице

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: Документација јавне набавке спаваонице 

Појашњење конкурсне документације можете преузети кликом на следећи линк: Појашњење јавне набавке спаваонице

24.11.2014. ЈАВНА НАБАВКА - ОПРЕМА ЗА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРАЊЕ РУБЉА

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: Позив јавне набавке прање рубља

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: Документација јавне набавке прање рубља

24.11.2014. ЈАВНА НАБАВКА - ОПРЕМА ЗА КУХИЊУ

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: Позив јавне набавке опрема за кухињу

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: Документација јавне набавке опрема за кухињу

18.11.2014. ЈАВНА НАБАВКА - УСПОСТАВЉАЊЕ СИСТЕМА КОМУНИКАЦИЈЕ СА МЕДИЦИНСКИМ ОСОБЉЕМ Р.Ј. "КАРАБУРМА", "СТАЦИОНАР" И ДЕЛИМИЧНО ДОМ "ВОЖДОВАЦ"

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: Позив јавне набавке систем комуникације

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: Документација јавне набавке систем комуникације

Појашњење конкурсне документације можете преузети кликом на следећи линк: Појашњење јавне набавке систем комуникације

Измене конкурсне документације можете преузети кликом на следећи линк: Измене конкурсне документације

14.11.2014. ЈАВНА НАБАВКА - ЗАМЕНА КОТЛОВА И НАБАВКА И УГРАДЊА ПРАТЕЋЕ ОПРЕМЕ ЗА СИСТЕМ ГРЕЈАЊА Р.Ј. "КАРАБУРМА"

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: Позив

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: Документација

Појашњења у вези са припремом понуде можете преузети са следећих линкова: Појашњење 10 Појашњење 9 Појашњење 8 Појашњење 7 Појашњење 6 Појашњење 5 Појашњење 4 Појашњење 3 Појашњење 2 Појашњење 1

Измене конкурсне документације можете преузети кликом на следећи линк: Измене документације

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права можете преузети кликом на следећи линк: Обавештење о поднетом захтеву

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда можете преузети кликом на следећи линк: Обавештење о продужењу

Измене конкурсне документације од 12.12.2014. можете преузети кликом на следећи линк:Измене документације 2

10.11.2014. ЈАВНА НАБАВКА - УСЛУГЕ СЕРВИСА И ПОПРАВКИ ЛИФТОВА

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: Позив јавне набавке поправка лифтова

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: Документација јавне набавке поправка лифтова

Појашњења у вези са припремом понуде можете преузети са следећих линкова: Појашњење

13.10.2014. ЈАВНА НАБАВКА - УСПОСТАВЉАЊЕ СИСТЕМА КОМУНИКАЦИЈЕ СА МЕДИЦИНСКИМ ОСОБЉЕМ Р.Ј. "КАРАБУРМА", "СТАЦИОНАР" И ДЕЛИМИЧНО ДОМ "ВОЖДОВАЦ"

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: Позив

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: Конкурсна документација

Измену конкурсне документације можете преузети кликом на следећи линк: Измена конкурсне документације

Допуну конкурсне документације можете преузети кликом на следећи линк: Допуна конкурсне документације

Обавештење о обустави поступка можете преузети кликом на следећи линк: Обавештење о обустави

26.09.2014. ЈАВНА НАБАВКА - ОГРЕВ ЗА Р.Ј. КАРАБУРМА

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: Позив јавне набавке огрев Карабурма

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: Документација јавне набавке огрев Карабурма

26.09.2014. ЈАВНА НАБАВКА - УСЛУГЕ ОБАВЉАЊА САНИТАРНИХ ПРЕГЛЕДА

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: Позив јавне набавке санитарни надзор

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: Документација јавне набавке санитарни надзор

25.09.2014. ЈАВНА НАБАВКА - РЕКОНСТРУКЦИЈА 4 КУПАТИЛА У Р.Ј. "СТАЦИОНАР" - ДИЉСКА

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: Позив јавне набавке купатила

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: Документација јавне набавке купатила

22.08.2014. ЈАВНА НАБАВКА - ТНГ-ПЛИН

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: Позив јавне набавке ТНГ

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: Документација јавне набавке ТНГ

22.08.2014. ЈАВНА НАБАВКА - СТОЛАРСКИ, МОЛЕРСКИ И ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: Позив јавне набавке столарски молерски радови

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: Документација јавне набавке столарски молерски радови

21.08.2014. ЈАВНА НАБАВКА ГОРИВА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА, РАДНЕ МАШИНЕ И АГРЕГАТЕ, ПУТЕМ ДЕБИТНЕ КАРТИЦЕ

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: Позив јавне набавке гориво

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: Документација јавне набавке гориво

Појашњење конкурсне документације можете преузети кликом на следећи линк: Појашњење 1

Појашњење конкурсне документације од 12.09.2014. можете преузети кликом на следећи линк: Појашњење 2

21.08.2014. ЈАВНА НАБАВКА - УСЛУГЕ ОБАВЉАЊА САНИТАРНИХ ПРЕГЛЕДА

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: Позив јавне набавке санитарни прегледи

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: Документација јавне набавке санитарни прегледи

Обавештење о обустави поступка можете преузети кликом на следећи линк: Обавештење о обустави поступка

01.08.2014. ЈАВНА НАБАВКА - ДЕЛИМИЧНО УВОЂЕЊЕ СИСТЕМА ЗА ВИДЕО НАДЗОР

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: Позив видео надзор

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: Конкурсна документација видео надзор

Обавештење о обустави поступка можете преузети кликом на следећи линк: Обавештење о обустави

24.06.2014. JАВНА НАБАВКА - ГРЕЈАЧИ И КУЋИШТА СУВОШАРЖИРАНИХ ГРЕЈАЧА

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: Позив јавне набавке грејачи

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: Документација јавне набавке грејачи

24.06.2014. ЈАВНА НАБАВКА - ПОПРАВКЕ И РЕДОВАН МЕСЕЧНИ СЕРВИС И СТАРТОВАЊЕ ДИЗЕЛ ЕЛЕКТРИЧНИХ АГРЕГАТА

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: Позив

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: Конкурсна документација

24.06.2014. ЈАВНА НАБАВКА - ПОПРАВКЕ ВЕНТИЛАЦИОНИХ СИСТЕМА, ИСПИТИВАЊЕ ФУНКЦИОНАЛНЕ ИСПРАВНОСТИ ВЕНТИЛАЦИОНИХ КЛАПНИ ОТПОРНИХ НА ПОЖАР, СЕРВИСИРАЊЕ И ПОПРАВКЕ УЗ ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: Позив

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: Конкурсна документација

24.06.2014. JАВНА НАБАВКА - ПОПРАВКЕ И СЕРВИС КОТЛОВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ И СИСТЕМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПАРЕ ВИСОКОГ ПРИТИСКА И СЕРВИС И ПОПРАВКЕ ГОРИОНИКА

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: Позив

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: Конкурсна документација

10.06.2014. ЈАВНА НАБАВКА - НАМИРНИЦЕ - ДЕО

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: Позив

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: Конкурсна документација

Допуну конкурсне документације можете преузети кликом на следећи линк: Допуна конкурсне документације

Додатну допуну конкурсне документације можете преузети кликом на следећи линк: Допуна конкурсне документације 2

Додатну допуну додатне допуне конкурсне документације можете преузети кликом на следећи линк: Допуна допуне конкурсне документације

Појашњење конкурсне документације можете преузети кликом на следећи линк: Појашњење 1

Нову допуну конкурсне документације можете преузети кликом на следећи линк: Допуна документације

Допуну конкурсне документације од 02.07.2014. можете преузети кликом на следећи линк: Допуна документације 02.07.

Допуну конкурсне документације од 03.07.2014. можете преузети кликом на следећи линк: Појашњење 03.07.

14.05.2014. ЈАВНА НАБАВКА - ХТЗ ОДЕЋА И ОБУЋА

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: Позив

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: Конкурсна документација

12.05.2014. ЈАВНА НАБАВКА - УСЛУГЕ ШТАМПЕ ОБРАЗАЦА И РЕКЛАМНОГ МАТЕРИЈАЛА

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: Позив

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк:  Документација јавне набавке

Појашњење конкурсне документације можете преузети кликом на следећи линк: Појашњење јавне набавке

08.05.2014. ЈАВНА НАБАВКА - КЕРАМИЧАРСКЕ, ЛИМАРСКЕ И УСЛУГЕ ХИДРОИЗОЛАЦИЈЕ

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: Позив

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: Конкурсна документација

26.03.2014. ЈАВНА НАБАВКА - ГИПСАРСКЕ УСЛУГЕ И КРЕЧЕЊЕ

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: Позив

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: Конкурсна документација

Појашњење конкурсне документације можете преузети са следећег линка: Појашњење документације

26.03.2014. ЈАВНА НАБАВКА - УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА ВЕНТИЛАЦИОНИХ КАНАЛА И ПАРОВУКА, КОТЛОВА И ДИМЊАКА

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: Позив

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: Конкурсна документација

17.03.2014. ЈАВНА НАБАВКА - УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА СЕПАРАТОРА И ЗАГУШЕЊА СПОЉНЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: Позив

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: Конкурсна документација

Појашњења конкурсне документације можете преузети са следећих линкова: Појашњење 1 Појашњење 2 Појашњење 3

14.03.2014. ЈАВНА НАБАВКА - КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: Позив

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: Конкурсна документација

Појашњења конкурсне документације можете преузети са следећих линкова: Појашњење

11.03.2014. ЈАВНА НАБАВКА - КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: Позив

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: Конкурсна документација

Појашњења конкурсне документације можете преузети са следећих линкова: Појашњење

07.03.2014. ЈАВНА НАБАВКА - УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ И ЛИЦА (ЗАПОСЛЕНИХ) И ОСИГУРАЊЕ ОД АУТО-ОДГОВОРНОСТИ

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: Позив

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: Конкурсна документација

Појашњења конкурсне документације можете преузети са следећих линкова: Појашњење

Измене конкурсне документације можете преузети кликом на следећи линк: Измене документације

Обавештеље о продужењу рока за подношење понуда можете преузети кликом на следећи линк: Продужење рока

03.03.2014. ЈАВНА НАБАВКА - УСЛУГЕ ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ, ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И ДЕРАТИЗАЦИЈЕ

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: Позив

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: Конкурсна документација

27.02.2014. ЈАВНА НАБАВКА - УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ И СЕРВИСА УРЕЂАЈА ЗА ПРАЊЕ И СУШЕЊЕ ВЕША, ВАЉАКА ЗА ПЕГЛАЊЕ И МАШИНА ЗА СУДОВЕ, ЕЛЕКТРОТЕРМИЧКИХ УРЕЂАЈА И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: Позив

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: Конкурсна документација

25.02.2014. ЈАВНА НАБАВКА - МЛЕКО, КИСЕЛОМЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ И СИРЕВИ

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: Позив

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: Конкурсна документација

Појашњење конкурсне документације можете преузети са следећег линка: Појашњење

25.02.2014. ЈАВНА НАБАВКА - СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: Позив

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: Конкурсна документација

09.01.2014. ЈАВНА НАБАВКА - ЛОЖ УЉЕ

Позив за подношење понуде можете преузети кликом на следећи линк: Позив

Конкурсну документацију можете преузети кликом на следећи линк: Конкурсна документација

Појашњење конкурсне документације можете преузети кликом на следеће линкове: Појашњење 1 Појашњење 2 Појашњење 3